Dagverzorging (Begeleiding in groep)

Zelfstandig thuis wonen is voor de meesten van ons heel belangrijk. Toch kan het zijn dat er behoefte leeft aan meer sociale contacten. En misschien is een beetje extra hulp en zorg welkom. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen of bij het eten. In onze vestiging Maartenshof hebben we een dagcentrum. Dit is speciaal voor mensen die thuis wonen, maar één of meerdere keren per week naar ons komen voor Dagverzorging (begeleiding in groep.) ’s Avonds en ’s nachts is men dan gewoon thuis.

Wanneer komt u in aanmerking voor Dagverzorging (begeleiding in groep)?

Voor deelname aan de Dagverzorging ( begeleiding in groep) is er een beschikking nodig van de Gemeente waarin u woont, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hierin wordt tevens vastgelegd voor hoeveel dagen per week u van deze voorziening gebruik kunt maken.

Hoe ziet Dagverzorging (begeleiding in groep) bij Zorggroep Groningen eruit?

Als er sprake is van deelname aan Dagverzorging (begeleiding groep) op onze locatie Maartenshof wordt u in de ochtend rond 10.00 uur verwacht. Vanuit de gemeente wordt ernaar gestreefd en gestimuleerd dat u het vervoer zoveel mogelijk zelf organiseert. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit aangeven tijdens het keukentafelgesprek en wordt door de gemeente bekeken of u thuis opgehaald kunt worden met een taxi of rolstoelbus. De dag eindigt rond 16.00 uur.

Samen met andere zelfstandig wonende ouderen wordt er een dagprogramma gevolgd. Dit programma kunt u zelf samenstellen uit een divers activiteitenaanbod. Het programma biedt beweegactiviteiten en themagerichte activiteiten. Tijdens een kennismakingsgesprek lichten we u dit graag toe. Vanuit het plezier wat we samen beleven en de sociale contacten die binnen de groep ontstaan komen we vaak ook tot diepere gesprekken. Tevens wordt tegen een kleine vergoeding een uitgebreide lunch verzorgd. Als er extra zorg nodig is, bijvoorbeeld bij het eten of bij het toedienen van medicatie, ondersteunen we u graag.

We werken met een vast team van een verzorgende en activiteitenbegeleiders. Het team wordt ondersteund door vrijwilligers. Het team stelt samen met u een ondersteuningsplan/zorgleefplan op, waarin wordt vastgelegd wat voor u de aandachtspunten zijn waarin u graag ondersteuning ontvangt binnen de Dagverzorging (begeleiding groep).

Wanneer u Dagverzorging (begeleiding groep) overweegt, maar u weet niet goed wat u kunt verwachten, dan nodigen wij u van harte uit om eens een dagdeel mee te lopen. U kunt voor vragen en het maken van een afspraak bellen met (050) 535 4477. Mailen kan ook naar informatiepunt@zorggroepgroningen.nl onder vermelding van 'Dagverzorging (begeleiding groep)'.