Begeleiding in groep

Zelfstandig thuis wonen is voor de meesten van ons heel belangrijk. Toch kan het zijn dat er behoefte leeft aan meer sociale contacten. En misschien is een beetje extra hulp en zorg welkom. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen of bij het eten. In onze vestiging Maartenshof hebben we een dagcentrum. Dit is speciaal voor mensen die thuis wonen, maar één of meerdere keren per week naar ons komen voor begeleiding in groep. ’s Avonds en ’s nachts is men dan gewoon thuis.

Wanneer komt u in aanmerking voor begeleiding in groep?

Voor deelname aan de begeleiding in groep is er een beschikking nodig van de Gemeente waarin u woont, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Hoe ziet begeleiding in groep bij Zorggroep Groningen eruit?

Als er sprake is van deelname aan de begeleiding in groep op onze locatie Maartenshof wordt u in de ochtend rond 10.00 uur verwacht. Vanuit de gemeente wordt gestreefd en gestimuleerd dat u het vervoer zo veel mogelijk zelf organiseert. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u onder bepaalde voorwaarden thuis opgehaald worden met een taxi of rolstoelbus.

Samen met andere zelfstandig wonende ouderen wordt er een dagprogramma, dat men zelf samenstelt uit een verschillend activiteitenaanbod, gevolgd. Hierbij staan de sociale contacten centraal. Het programma is gestructureerd en gevarieerd. In ieder geval biedt het programma in de ochtend een beweegactiviteit, georganiseerd door onze activiteitenbegeleider. In de middag zijn er diverse (themagerichte) activiteiten. Tevens bent u in de gelegenheid tegen een vergoeding een warme maaltijd te nuttigen. Als er extra zorg nodig is, bijvoorbeeld bij het eten of bij het toedienen van medicatie ondersteunen we u graag.

We werken met een vast team van verzorgende, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Indien gewenst, signaleren zij ook of ondersteuning van voldoende zorg en hulp in de thuissituatie noodzakelijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Er wordt dan contact opgenomen met de mantelzorger. Het team stelt samen met u een ondersteuning/begeleidingsplan op en stemt dit, indien nodig, af met mantelzorg.