Kwaliteit van zorg

Binnen Zorggroep Groningen hechten we een grote waarde aan de kwaliteit van zorg die we verlenen. We hebben oog en aandacht voor ieder individueel mens. Bij Zorggroep Groningen nemen we de tijd om naar de hele mens te kijken en in gesprek te gaan over uw wensen. Dat doen we onder andere door middel van cliëntportaal ‘CarenZorgt’. Hierover leest u meer onder het kopje 'Caren Zorgt'. Daarnaast kunnen we, doorat we beschikken over een Expertise Behandelcentrum én de spil zijn in een netwerk van (universitaire) ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, nét iets meer uit de zorg halen. Hiervoor hebben we diverse certificaten ontvangen. Onze medewerkers bieden wij cursussen, trainingen en opleidingen aan. Om zo goed mogelijk aan de wensen van onze cliënten te voldoen.

 

CarenZorgt

Voor cliënten en familie is het mogelijk gebruik te maken van cliëntportaal ‘Caren Zorgt’. Hiermee is het voor cliënten en familieleden (of andere verwanten) om op afstand (delen van) het cliëntdossier in te zien. Het portaal kan cliënten en familie helpen bij de communicatie en informatie-uitwisseling met de mensen die direct zijn betrokken bij de zorg, opdat de best mogelijke zorg kan worden geboden aan de cliënt. Dit is uiteraard alleen mogelijk wanneer de cliënt of diens vertegenwoordiger toestemming geeft voor inzage in het dossier. Caren Zorgt is in principe vrij toegankelijk, maar kan alleen met een individuele en unieke code worden gekoppeld met het cliëntdossier. Binnen Caren Zorgt is uit privacy- en veiligheidsoverwegingen slechts één beheerder met alle rechten. Deze beheerder kan natuurlijk wel andere familieleden uitnodigen om ook van Caren gebruik te maken en deel uit te maken van het netwerk rond de cliënt. Hiervoor kan de beheerder rechten toekennen (van heel basic tot alle inzagemogelijkheden). Caren Zorgt ondersteunt bij het gehele netwerk rond de cliënt.

Caren maakt een aantal zaken mogelijk. Zo is er een gedeelde cliëntagenda, biedt het portaal mogelijkheden voor rechtstreekse communicatie met de zorgaanbieder en kan op afstand het Zorgleefplan worden ingezien.

Lees hier meer over CarenZorgt.

Certificeringen en lidmaatschappen

Zorggroep Groningen werkt continu aan het verbeteren van zorg. Daarom zijn wij aangesloten bij:

Binnen Zorggroep Groningen zorgen we samen voor de beste kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Verzorgenden en verpleegkundigen van Zorggroep Groningen spelen hierin een cruciale rol. Zorggroep Groningen heeft met de keuze voor het Kwaliteitsregister V&V een belangrijke stap gezet. Hiermee wordt het, nog meer dan voorheen, mogelijk om aan de buitenwereld kenbaar te maken hoe goed de kwaliteit van onze zorg daadwerkelijk is.

Meer weten?

Meer weten over onze kwaliteit van zorg? Neem dan gerust contact met ons op.