Uw privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Zorggroep Groningen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle informatie over ons privacybeleid vindt u in het onderstaande privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaringen.

Download Privacyreglement ZGG.pdf

Download Privacyverklaring ZGG voor cliënten.pdf

Download Privacyverklaring ZGG voor medewerkers.pdf