Voorwaarden en huisregels

Bij Zorggroep Groningen gelden de volgende huisregels:

  • Binnen Zorggroep Groningen geldt een algemeen rookverbod. Roken is voor cliënten enkel toegestaan in/op de daarvoor aangewezen rookruimten/plaatsen. Voor meer informatie hierover kunt terecht bij de EVV’er op uw afdeling/woning.
  • Het in bezit hebben, gebruiken en verhandelen van soft- en harddrugs is binnen Zorggroep Groningen en op het terrein van Zorggroep Groningen niet toegestaan.
  • Binnen Zorggroep Groningen is alcohol toegestaan mits het gedrag wat hieruit voortvloeit niet voor medecliënten en medewerkers als storend wordt ervaren.
  • Het (uit)lenen van geld en/of voorwerpen, van en aan cliënten/medewerkers, is niet toegestaan.
  • Bent u afwezig door bijvoorbeeld een bezoek aan vrienden of familie? Of bent u in de avond later dan normaal terug op de afdeling? Gelieve dit even door te geven op de afdeling, zodat zorgmedewerkers hiervan op de hoogte zijn.
  • In algemene ruimten van Zorggroep Groningen dient u zich netjes te kleden en te gedragen.