Klachten

Binnen Zorggroep Groningen vinden we het erg belangrijk om u de beste zorg te verlenen. Onze drive is om u, als cliënt, terug te geven wat voor u waardevol is. Daarvoor zetten onze mensen zich elke dag vol vuur in. Natuurlijk willen we graag dat u tevreden bent over deze zorg. Als dat niet zo is, dan kunt u een klacht indienen. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Klachtenregeling en klachtencommissie

We beschikken over een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Hier moet elke zorgaanbieder over beschikken op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). We nemen alle klachten in behandeling en handelen uw klacht af. Als het mogelijk is, doen we dat naar ieders tevredenheid.

Hoe bespreekt u een klacht?

Heeft u een klacht? Bespreek deze dan met de direct betrokkene of leidinggevende. Wilt u eerst advies over hoe u het beste met uw klacht kunt omgaan, dan kunt u uw klacht altijd bespreken met de klachtenopvangfunctionaris van Zorggroep Groningen (telefoonnummer 050 535 41 04). Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen (Secretariaat: Postbus 6008, 9702 HA Groningen).

Meer weten?

Meer weten over de klachtenprocedure van Zorggroep Groningen?
Neem dan gerust contact met ons op.