Zorg bij dementie

Dementie is een hersenaandoening. Bij deze ziekte raken uw hersenen steeds verder beschadigd. Dementie is een onomkeerbare aandoening en vergt voortdurende aanpassing, van uzelf maar ook van uw omgeving. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kunt u bij ons terecht voor dagopvang, huisvesting en behandeling via ons Expertise Behandelcentrum.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ziektes waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De ziekte van Alzheimer is één van de meest voorkomende vormen. Het ziekteproces bij dementie is niet te stoppen. Dit betekent dat de hersenen door de ziekte steeds verder beschadigd raken en hierdoor niet meer functioneren.

Kenmerken dementie

Dementie kenmerkt zich eerst door geheugenverlies en een algehele achteruitgang van functies. Zo kan er bij u een spraakgebrek ontstaan of worden fysieke handelingen moeilijker. Uw concentratie vermindert en u herkent personen, voorwerpen en geluiden niet meer goed. Al deze stoornissen hebben invloed op uw functioneren en uw zelfbeeld. Op sociaal, emotioneel en gedragsmatig vlak.

Voortdurende aanpassing

Door al deze veranderingen is er voortdurende aanpassing nodig. Omdat uw belevingswereld zo verandert, is het belangrijk om uw omgeving hierop aan te passen. Dat betekent ook dat deze ziekte veel vergt van naasten en mantelzorgers.

Thuis blijven wonen met dementie

Misschien wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarvoor heeft u de steun nodig van mantelzorgers. Natuurlijk kunt u ook terecht voor Begeleiding in Groep of Behandeling in Groep.

Wanneer komt u in aanmerking voor huisvesting bij Zorggroep Groningen?

Als het voor u niet meer mogelijk is thuis te functioneren, dan komt u in aanmerking voor een permanente woonvorm bij Zorggroep Groningen. We noemen dat de Long Stay. Hiervoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw mantelzorger, huisarts, neuroloog of andere behandelaar kan deze aanvragen.

Dementie en huisvesting bij Zorggroep Groningen

Er kan een moment komen dat thuis wonen voor u niet meer mogelijk is. Dit is vaak een moeilijk moment, ook voor uw partner of familie. Ondanks het niet meer thuis wonen is het heel belangrijk om contact met uw naasten te houden. Zorggroep Groningen heeft op haar locaties MaartenshofBloemhofInnersdijk en A.G Wildervank, woningen beschikbaar voor cliënten met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Wij willen u hier graag een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u zo lang mogelijk ‘zichzelf kunt blijven’ en zelfstandig kunt zijn, ondanks uw toenemende afhankelijkheid.

Behandelingen Zorggroep Groningen bij dementie

Dementie is niet te stoppen. Toch zijn er wel behandelingen die het proces kunnen vertragen. Of u nu thuis woont of bij ons. Deze behandelingen verzorgen we via ons Expertise Behandelcentrum: