Spoedzorg

Wanneer u door een acute situatie zorg nodig heeft en niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, is er een snelle oplossing nodig. Daarom biedt Zorggroep Groningen een adequate oplossing voor thuiswonende ouderen die onverwacht en acuut intensieve zorg nodig hebben. We noemen dat spoedzorg of crisiszorg.

Wanneer kom ik in aanmerking voor spoedzorg?

Als u acuut meer zorg nodig heeft, die uw mantelzorger of partner thuis niet meer kunnen bieden. Uw huisarts meldt u hiervoor aan. Hierbij kan het gaan om acute problemen op lichamelijk en geestelijk vlak. Daarbij heeft u nog geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ ). Tevens moet u in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Spoedzorg bij Zorggroep Groningen

Via een screeningslijst onderzoeken we of alle middelen inmiddels zijn ingezet. Als blijkt dat een snelle opname de enige oplossing is, dan zorgen wij binnen 48 uur voor een plaatsing in een verpleeghuis. Binnen Zorggroep Groningen, of op een andere locatie. Wilt u in de toekomst toch verhuizen naar een andere plek? Als uw situatie het weer toelaat, gaan wij graag met u in overleg over uw woonwensen.