Schakelzorg

Ouderen die op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis terecht komen maar geen ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen in sommige gevallen terecht op de schakelafdeling van Maartenshof. Hier heeft u even rust om weer aan te sterken. De behandelaren van Zorggroep Groningen stellen binnen vijf werkdagen vast welke zorg en behandeling u nodig heeft. Hierna bepalen zij samen met u hoe het vervolgtraject eruit komt te zien.  

Hoe verder?

U komt op de schakelafdeling terecht met het doel binnen vijf werkdagen weer naar huis te kunnen. Dit lukt niet in alle gevallen. Soms kan het zijn dat u nog iets langer in Maartenshof moet verblijven of toch terug moet naar het ziekenhuis. Ook is het mogelijk dat terugkeren naar huis niet meer kan. We bespreken de vervolgstappen altijd uitgebreid met u en eventueel uw naasten.

Wanneer komt u in aanmerking voor schakelzorg?

Schakelzorg is een nieuw concept in Nederland, dat is ontstaan uit een samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis, Zorggroep Groningen en Menzis. Momenteel is schakelzorg alleen beschikbaar voor verzekerden van Menzis. Wij hopen dit binnenkort uit te breiden voor verzekerden van andere zorgverzekeringsmaatschappijen.