Psychogeriatrische zorg

Bent u op leeftijd en kunt u geestelijk niet meer goed functioneren? Door de ziekte van Alzheimer, een andere vorm van dementie, of andere oorzaken? Dan worden uw dagelijkse activiteiten moeilijk. Misschien heeft u daarbij nog andere klachten. Stemmingswisselingen, problemen met praten of met fysieke handelingen. Er kan een moment komen dat u intensieve zorg nodig heeft en niet meer thuis kunt wonen. Dat is vaak een moeilijk moment. Voor u en voor uw partner of familie. Wij willen u graag ondersteunen. Speciaal voor u, en andere cliënten zoals u, beschikken wij over woningen. Allemaal in een huiselijke sfeer. Naast zorg, is er ruimte voor eigenheid en zelfstandigheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor psychogeriatrische zorg?

Om voor psychogeriatrische zorg in aanmerking te komen, heeft u een Wlz-indicatie met behandeling en/of dagbesteding nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De kosten worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Behandelingen Zorggroep Groningen bij psychogeriatrische klachten

Psychogeriatrische klachten zijn geestelijke klachten op oudere leeftijd. Als u op oudere leeftijd geestelijk niet meer goed kunt functioneren, dan is dat vaak blijvend. Toch zijn er wel behandelingen die het proces kunnen vertragen. Deze zorg bieden wij via ons Expertise Behandelcentrum:

Verblijven bij Zorggroep Groningen

We hebben vier locaties met woningen voor psychogeriatrische cliënten:

Op al onze locaties willen we u een veilige en vertrouwde omgeving bieden. De inrichting en uitstraling van de woning is dan ook als een ‘gewoon huis’. Naast een gezellige woonkamer en keuken heeft u uw eigen kamer. Die kunt u naar uw wens inrichten.

Faciliteiten en activiteiten

Uw dagelijkse activiteiten bestaan uit de gewone huishoudelijke activiteiten. Zoals opruimen, boodschappen doen, koken en bezoek ontvangen. Afhankelijk van uw wensen hebben we verschillende ontspanningsactiviteiten. U en uw familie kunnen gebruik maken van alle centrale voorzieningen, bijvoorbeeld van de brasserie en de sociale en culturele activiteiten. Uw familie en vrienden mogen ook komen logeren. Want wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons prettig voelt. Dat u zichzelf kunt zijn en zelf dingen kunt doen. Zelfs als u meer zorg nodig heeft.  

Samen blijven wonen met uw partner

Kunt u niet meer thuis wonen maar wilt u samen blijven wonen met uw partner? Ook hiervoor bieden sommige van onze woningen ruimte.