Parkinsontrainingen

Zorggroep Groningen biedt nieuwe medewerkers op de Parkinsonafdeling, eigen medewerkers en vrijwilligers die te maken hebben met de ziekte van Parkinson en verzorgenden van andere zorgorganisaties specifieke Parkinsontrainingen. Het doel is dat deze zorgverleners de symptomen van de ziekte herkennen en de juiste zorg kunnen toepassen.

We bieden onderstaande trainingen aan:

Basiskennis verpleging- en verzorging voor mensen met de ziekte van Parkinson

Leerdoel
De cursist heeft na deze training goede basiskennis over de ziekte van Parkinson, waardoor zij op de juiste manier kunnen observeren, signaleren en rapporteren.
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5, verzorgenden niveau 3 en 3+ en helpenden, niveau 2
Data
Training wordt gepland op aanvraag.

Apomorfine- en duodopatherapie bij de ziekte van Parkinson

Leerdoel
De cursist heeft na deze training goede basiskennis over apomorfine- en duodopatherapie in relatie tot de zieke van Parkinson.
Doelgroep
Voor niveau verzorgenden niveau 3 en 3+, verpleegkundigen niveau 4 en 5
Data
Training wordt gepland op aanvraag.

Apomorfine en de ziekte van Parkinson

Leerdoel
De cursist heeft na deze training goede basiskennis over apomorfinetherapie in relatie tot de zieke van Parkinson en het toedienen ervan.
Doelgroep
Voor niveau verzorgenden niveau 3 en 3+, verpleegkundigen niveau 4 en 5 en behandelaars ParkinsonNet
Data
Training wordt gepland op aanvraag.

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)

Zorggroep Groningen biedt op locatie Maartenshof de PEPP cursus aan. Deze cursus is zowel voor u als uw mantelzorger bedoeld. Het programma richt zich op het omgaan met de psychologische en sociale problemen van de ziekte van Parkinson. Het zijn acht wekelijkse bijeenkomsten die in groepsverband worden georganiseerd.

Aanmelden

Voor meer informatie over en aanmelden voor bovenstaande trainingen kunt u contact opnemen met Thea de Haan:
E t.dehaan@zorggroepgroningen.nl
T 06-55762703