Logeeropvang

Wanneer u thuis woont is het ook mogelijk dat u één of meer nachten bij ons komt ‘logeren’. Deze vorm van verblijf heeft als doel om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers even wat rust te gunnen. Ook kan het zijn dat uw mantelzorger(s) voor een periode op vakantie gaan. Zorggroep Groningen zal dan tijdelijk de zorg voor u van uw mantelzorgers overnemen.

Logeren bij Zorggroep Groningen is mogelijk wanneer u thuis woont met een Wlz-indicatie, maar kan ook op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Logeren valt onder de Wmo wanneer u (nog) niet beschikt over een Wlz-indicatie. Deze vorm van logeren wordt dan respijtzorg genoemd. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiepunt van Zorggroep Groningen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via (050) 549 5715 of via informatiepunt@zorggroepgroningen.nl.

Respijtzorg is alleen beschikbaar voor mensen die in de gemeente Groningen wonen.