Groepsverzorging en Dagzorgbesteding

Woont u in het verzorgingshuis van Bloemhof? Dan kunt u gebruik maken van groepsverzorging. Woont u in het verpleeghuis van A.G. Wildervanck? Dan biedt Zorggroep Groningen Dag-zorgbesteding.  

Hoe ziet groepsverzorging bij Bloemhof eruit?

Groepsverzorging is speciaal voor onze cliënten die meer begeleiding nodig hebben in hun dag structuur. Hiervoor kunt u dagelijks terecht in Bloemhof. In een kleinschalige en huiselijk omgeving. Onze medewerkers staan zeven dagen per week van 7.30 tot 20.30 uur voor u klaar. Indien deze zorg niet meer toereikend is, wordt in overleg met u en als u dat wenst met uw familie, gekeken naar een passende woonvorm. Dan kan een verpleeghuis mogelijk de beste oplossing voor u zijn.

Hoe ziet dagzorgbesteding bij A.G. Wildervanck eruit?

Dagzorgbesteding in A.G. Wildervanck is speciaal voor cliënten die meer begeleiding nodig hebben in hun dagstructuur, maar al wel binnen de verpleegafdeling van A.G. Wildervanck wonen. In een kleinschalige en huiselijke omgeving zijn cliënten zeven dagen per week van harte welkom.