Geestelijke verzorging

Een veranderende situatie (tijdelijk of permanent) kan ingrijpend zijn en kan bij u veel onrust en onzekerheid oproepen. Het kan voelen alsof u uw zelfstandigheid bent kwijtgeraakt. Het is belangrijk om te weten dat u hierover kunt praten met geestelijk verzorgers binnen het EBC. Ze kunnen u ook helpen om houvast en een nieuw toekomstperspectief te creëren.

Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Binnen het EBC zijn op alle locaties geestelijk verzorgers werkzaam. Er is dus altijd een geestelijk verzorger als u hier behoefte aan heeft. Een geestelijk verzorger is er om u zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen waar nodig. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vragen die te maken hebben met de nieuwe levenssituatie, namelijk het wonen in een zorginstelling en wat deze nieuwe situatie voor u kan betekenen.

Geestelijke steun

De geestelijk verzorgers kunnen samen met u nadenken over vragen die op u afkomen. Dit kunnen vragen zijn rondom leven en dood, geloof en ongeloof, en ook de beleving van uw eigen situatie. De geestelijk verzorgers bieden u, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond, geestelijke steun. Ze zijn er voor iedereen. Ze bieden persoonlijk contact en daarnaast zijn er gemeenschappelijke activiteiten waar de geestelijk verzorger bij betrokken is.

Net als artsen zijn de geestelijk verzorgers gebonden aan het ambtsgeheim en beroepscode. Dit betekent dat gesprekken met een geestelijk verzorger vertrouwelijk zijn.

Spreekuren en contact

Verblijft u op één van de locaties van Zorggroep Groningen en wilt u contact met een geestelijk verzorger? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). Daarnaast kunt u doorverwezen worden door uw (huis- of behandelend) arts. Wij maken dan met u een afspraak. Ook kunt u via de receptie van uw locatie zowel op werkdagen en in het weekend in contact komen met onze geestelijke verzorgers.

Indien u niet verblijft op één van onze locaties, maar u wilt graag weten wat het Expertise Behandelcentrum voor u kan betekenen, neem dan contact op met het EBC via telefoonnummer 050 - 549 3508.