Behandeling in groep

Wanneer iemand graag thuis wil blijven wonen, maar merkt dat dit vanwege beperkingen op cognitief en fysiek gebied (Parkinson, COPD, CVA, Dementie of andere ziektebeelden) op problemen in de thuissituatie stuit, dan biedt onze afdeling Behandeling in groep uitkomst.

De behandelingen en doelen van deze groep voor cliënten met lichamelijke beperkingen zijn gericht op het herstellen, het aanleren van specifieke vaardigheden of het voorkomen van verergering van de beperkingen zodat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en de dagelijkse activiteiten kan blijven doen. U leert binnen de Behandeling in groep om te gaan met de fysieke beperkingen.

Voor cliënten met cognitieve beperkingen is de behandeling gericht op het beheersbaar houden en vertragen van stemmings-,  geheugen- en gedragsproblematiek. Dit ook met het doel dat u zo lang mogelijk met de beperkingen thuis kunt blijven wonen.

De doelen worden vastgelegd in een behandelplan. De behandeling wordt geleverd door een multidisciplinair team waarbij de deskundigheid van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk is. De behandeling is gericht op concrete en haalbare doelen. Wij betrekken u bij de stand komen van uw persoonlijk behandelplan.

Behandeling in groep vindt één of meerdere dagen per week plaats.

Wanneer komt u in aanmerking voor Behandeling in groep?

Voor deelname heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De huisarts, specialist, specialistisch verpleegkundige of een andere behandelaar kan deze aanvragen. Wanneer de indicatie is afgegeven kan u aangemeld worden bij Zorggroep Groningen. Na het kennismakingsgesprek wordt, afhankelijk van uw wensen en doelen, bepaald binnen welke groep u het beste geplaatst kan worden. In een later intakegesprek wordt de behandeling en zorgvraag gezamenlijk in kaart gebracht.

Vervoer van en naar het dagcentrum

U kunt altijd met eigen vervoer naar ons dagcentrum komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan één van onze medewerkers vervoer regelen via onze vervoerder. Het vervoer vindt dan plaats met een taxi of rolstoelbus. Hiervoor is wel een indicatie vanuit de WLZ nodig. In de regel wordt u tussen 08.45 en 09.30 uur van huis opgehaald en ’s middags vanaf 16.00 uur weer teruggebracht.

Soorten groepen

Bij Zorggroep Groningen hebben we verschillende specialisaties binnen Behandeling in groep:

  • Behandeling in groep gericht op de ziekte Parkinson
  • Behandeling in groep gericht op diverse lichamelijke ziektebeelden
  • Behandeling in groep gericht op cognitieve beperkingen
  • Behandeling in groep gericht op COPD

Parkinson als specialisme

Als er specifiek sprake is van de ziekte van Parkinson, dan kan men terecht bij de groep die gericht is op de ziekte van ParkinsonMaartenshof heeft de afgelopen jaren, zowel regionaal als landelijk, grote deskundigheid opgebouwd in de zorg voor haar cliënten met Parkinson met ook een op Parkinson gerichte specialistische behandeling in groep.

Het multidisciplinaire team (WLZ behandelaars) voor alle specialistische behandeling in groep bestaat uit:

  • specialist ouderengeneeskunde

  • verpleegkundig parkinsonconsulent

  • verpleegkundige

  • verzorgende

  • activiteitenbegeleider

  • Fysiotherapeut

We werken met een vast team van een verpleegkundige, verzorgende en een activiteitenbegeleidster. Er wordt samengewerkt met specialisten, huisartsen, team 290 en specialistische verpleegkundigen uit de ziekenhuizen.

Iedere dag verloopt volgens een programma dat gebaseerd is op het behandelplan. Onze locatie Maartenshof heeft hier alle voorzieningen voor.

En wil iemand even tot rust komen? Dan is daar natuurlijk ruimte voor.

Een dagbehandeling als deze is bedoeld als een tijdelijke voorziening. Wanneer de behandeldoelen zijn behaald, bespreken we samen het vervolg.