Behandeling in een groep

Wilt u graag zo lang mogelijk op een prettige en verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen, dan kan de dagbehandeling van Zorggroep Groningen hierin ondersteuning geven. Bijvoorbeeld wanneer u de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme, COPD of andere lichamelijke of cognitieve klachten heeft.

De behandelingen en doelen voor mensen met lichamelijke beperkingen zijn gericht op het herstellen of aanleren van specifieke vaardigheden, of het voorkomen van verergering van beperkingen. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en uw dagelijkse activiteiten blijven doen. Binnen de dagbehandeling leert u omgaan met fysieke beperkingen. Daarnaast is er aandacht voor eventuele cognitieve beperkingen.

Het moment dat u start bij de dagbehandeling wordt er een zorgleefplan opgesteld met behandeldoelen. De behandeling wordt geleverd door een team van verschillende behandelaren dat advies krijgt van een specialist ouderengeneeskunde. Het zorgleefplan is gericht op concrete en haalbare doelen. U bent nauw betrokken bij het opstellen van uw zorgleefplan.  

U komt bij voorkeur twee dagen per week naar de dagbehandeling. Elke groep bestaat uit maximaal 12 bezoekers.

Wanneer komt u in aanmerking voor behandeling in een groep?

Voor deelname heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) die afgegeven wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uzelf, uw mantelzorger, de huisarts, de verpleegkundig Parkinson consulent, neuroloog of een andere behandelaar kunnen deze aanvragen. Wanneer de indicatie is afgegeven wordt u aangemeld bij Zorggroep Groningen. Na het kennismakingsgesprek bepalen we samen binnen welke groep u het beste past. Dit is afhankelijk van uw doelen en wensen. In een later gesprek brengen we de zorgvraag en de behandeling in kaart.

Soorten groepen

Bij Zorggroep Groningen hebben we verschillende specialisaties binnen behandeling in een groep:

  • Behandeling in groep gericht op COPD
  • Behandeling in groep gericht op de ziekte Parkinson
  • Behandeling in groep gericht op diverse lichamelijke ziektebeelden

Dagindeling

De dagbehandeling is open van 10.00 tot 16.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. In de ochtend en de middag gaat u naar een activiteit of therapie. Tussen de middag eten we een warme maaltijd, waarna er gelegenheid is om te rusten. De middag wordt gezamenlijk afgesloten.

Vervoer van en naar het dagcentrum

U kunt gebruik maken van taxivervoer Connexxion om van en naar de dagbehandeling te komen. Dit moet u aangeven bij de indicatie aanvraag. In de regel wordt u tussen 09.00 en 9.45 uur thuis opgehaald en ’s middags om 16.00 uur weer teruggebracht. U kunt, als u wilt, ook met eigen vervoer naar de dagbehandeling komen.

Parkinson als specialisme

Heeft u de ziekte van Parkinson? Maartenshof biedt specialistische behandeling in een groep die gericht is op mensen met de ziekte van ParkinsonMaartenshof heeft jarenlange ervaring met Parkinsonzorg en staat zowel regionaal als nationaal bekend als kenniscentrum. Er is dan ook ruimschoots aandacht voor de symptomen en ongemakken die de ziekte met zich meebrengt.

Het multidisciplinaire team* (Wlz-behandelaars) voor alle specialistische behandeling in een groep bestaat uit:

  • Verpleegkundig Parkinson Consulent
  • Verpleegkundige/Verzorgende
  • Activiteitenbegeleider
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist

*Met een adviserende rol van een Specialist Ouderengeneeskunde.

Iedere dag verloopt volgens een vast programma dat gebaseerd is op het behandelplan. Onze locatie Maartenshof heeft hier alle voorzieningen voor. Wilt u even tot rust komen? Dan is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Een dagbehandeling als deze is bedoeld als een tijdelijke voorziening. Wanneer de behandeldoelen zijn behaald of als er geen behandeldoelen meer zijn, bespreken we samen het vervolg.