Aanleunwoningen

Tot 1 januari 2016 beheerde Zorggroep Groningen de aanleunwoningen rondom de locaties Bloemhof en Veendam. Met de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel heeft Zorggroep Groningen de keuze gemaakt zich meer te richten op intramurale complexe zorg (zorg voor een combinatie van specifieke lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen binnen de muren van haar locaties).

Aanleunwoningen in Ten Boer

De dienstverlening en het beheer van de woningen rondom Bloemhof is overgedragen aan de eigenaar van deze woningen, Woonzorg Nederland. Heeft u vragen of wilt u meer informatie wilt over de zelfstandige woningen rondom Bloemhof dan kunt u telefonisch contact opnemen met de bewonersconsulenten van Woonzorg Nederland, Anky Bos en Marit Boersma, via (088) 92 10 213. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur.

Aanleunwoningen in Veendam

De dienstverlening en het beheer van de woningen rondom Veendam is in handen van Vestia. U kunt meer informatie of vragen telefonisch contact opnemen via (088) 1242424.

Aanleunwoningen in Groningen

Rondom Maartenshof zijn twee typen aanleunwoningen. De verhuur en het beheer wordt geregeld door de Huismeesters. Als u thuiszorg nodig heeft, regelt u dat via Buurtzorg of een andere thuiszorginstantie. U krijgt een aanleunwoning toegewezen op basis van een puntensysteem. Hiervoor moet u zich eerst inschrijven bij WoningNet. Uiteraard kunt u gebruik maken van de faciliteiten van Maartenshof.