Wachttijden

Op het moment dat bekend wordt dat iemand zorg nodig heeft, wordt er een indicatie aangevraagd bij het CIZ. Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven voor het verzorgings- of verpleeghuis, kan het zijn dat er een wachttijd aanbreekt voordat de cliënt kan worden opgenomen in het huis van eerste voorkeur.

Aangezien de wachttijd fluctueert, is het moeilijk aan te geven hoelang het precies gaat duren voordat de cliënt kan worden opgenomen. De wachttijd is afhankelijk van de locatie waarvoor gekozen is en het soort zorg: verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg somatiek of verpleeghuiszorg psychogeriatrisch. De wachttijd hangt samen met het vrijkomen van een kamer/appartement, de urgentie en de datum van aanmelding.

Indien het niet mogelijk is dat de cliënt thuis blijft wonen, wordt er samen met hem/haar gezocht naar een tijdelijke oplossing. Als inzet van thuiszorg ontoereikend is, kan het betekenen dat de cliënt eerst in een ander verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen totdat hij/zij in het huis van eerste voorkeur kan worden geplaatst. Gedurende deze wachttijd wordt er geregeld contact onderhouden met de cliënt of diens contactpersoon door de consulent van het Informatiepunt om te informeren naar de actuele stand van zaken.

U kunt ook altijd zelf contact opnemen met het Informatiepunt voor de actuele wachttijden.

Meer weten?

Meer weten over de wachtlijsten van Zorggroep Groningen? Neem dan gerust contact met ons op.

Het Informatiepunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 050 - 5495 715.