Nieuw Innersdijk

De realisatie van het nieuwe Innersdijk is van start. Deels op dezelfde plek in Beijum zal begin 2018 begonnen worden met de bouw van een nieuw verpleeghuis. Speciaal functioneel gemaakt om mensen met vermindering van eigen regie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het definitieve besluit is genomen. Op het terrein van het voormalige Innersdijk in Beijum zal een nieuw verpleeghuis worden gerealiseerd. Na de verhuizing van de cliënten naar de tijdelijke huisvesting in Ten Boer, heeft het proces iets langer geduurd dan we van tevoren hadden voorzien. Dit heeft mede te maken met de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Nu de contouren echter duidelijk zijn, is op basis van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting, de bouw verder opgepakt. Met als resultaat: het definitieve besluit om Innersdijk nieuw te bouwen. Het nieuwe plan voldoet aan de eisen van aardbevingsbestendigheid. Als uitgangspunt hiervoor gaan we ons met het nieuwe Innersdijk richten op het expertisegebied ‘Mensen met verlies van eigen regie’. Dit betreft mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De verwachting is dat in 2017 het definitieve ontwerp klaar zal zijn en er gestart kan worden met de bouwvoorbereidingen. Begin 2018 zal de eerste steen worden gelegd voor het nieuwe Innersdijk, dat plaats moet gaan bieden aan 96 cliënten, met de mogelijkheid tot uitbreiding. Tevens wordt er op hetzelfde terrein een gebouw door Christelijke Woningstichting Patrimonium gerealiseerd.

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief van het jaarverslag 2016