Leerzame continuïteit van kwaliteitsverhoging

Waar wij als Zorggroep Groningen nauwkeurig onze kwaliteit van zorg in de gaten houden, waren er op bepaalde plaatsen verbeterpunten. 2016 is voor Zorggroep Groningen een intensief jaar geweest mede vanwege de vermelding op de ‘lijst van 150 hoog-risico organisaties in de ouderenzorg’’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De slag die we samen hebben gemaakt, leidde tot optimale motivatie voor personeel en bestuur.

Op het gebied van kwalitatieve zorg was 2016 geen gemakkelijk jaar. Na een inspectiebezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2015 en begin 2016, waar we te weinig leervermogen lieten zien, zijn we direct gestart met een leertraject in volle breedte. Nadat we in maart 2016 documentatie, een ‘foto’ van de gehele organisatie en een resultaatverslag hadden aangeleverd, bleek het ontwikkelingstraject ‘Doelgericht samenwerken’ snel zijn vruchten af te werpen. Desalniettemin kwamen we wel terecht op de ‘lijst van 150 hoog-risico organisatie’. Dit vanwege het hanteren van de eerdere peildatum. Echter, zijn we binnen twee maanden geschrapt van deze lijst, vanwege een grote verbeterslag. Dat we op de goede weg zaten bleek ook uit het feit dat we binnen vier maanden niet meer in de groep vielen waarover de IGZ zich zorgen maakte.

Een proces en resultaat die we niet hadden bereikt zonder de grote inzet van onze medewerkers. Zo werken zij onder meer vanuit verschillende disciplines aan samenwerkingsvraagstukken, die in de uitvoering van zorg worden geconstateerd. Met als uiteindelijk doel het vergroten van vakkennis en het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk. Zorggroep Groningen heeft zo in 2016 een grote slag gemaakt in het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Hoewel we reeds bezig waren met een leerbeweging, heeft de kritische noot van de IGZ een positieve uitwerking gehad. Dankzij de nieuwe aanpak is door onze medewerkers bewezen dat het geleerde goed beklijft en geborgd kan worden op langere termijn. Hoewel er een aantoonbaar stijgende lijn te zien is, zijn we ons uiteraard bewust van een dynamisch proces dat nooit eindigt.

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief van het jaarverslag 2016