Jaarverslag 2016 Specialiseren en centreren

Het afgelopen jaar hebben we onze huidige koers verder doorgezet, waarbij ons thema ‘Altijd de mens zien’ centraal stond. Met de keuze voor intramurale complexe zorg hebben we de beslissing gemaakt voor het profileren van een drietal expertisegebieden: Parkinson, Geriatrische Revalidatie en Mensen met verlies van eigen regie. Cliëntgerichtheid, samenwerking, centralisatie en kwaliteit staan hierbij voorop.

Op het gebied van kwaliteit hebben we met onze medewerkers een uitstekende verbeterslag gemaakt! Via deze weg willen wij hiervoor onze grote waardering uitspreken.

Groningen, juni 2017 

Margriet Hommes en Peter Drenth
Raad van Bestuur

Kwaliteitszorg voor parkinsonpatiënten

De deuren van ‘Punt voor Parkinson’ zijn geopend. Als resultaat van de samenwerkingsrelatie met het UMCG en het Martini Ziekenhuis, hebben we in 2016 de activiteiten op het gebied van parkinsonzorg in een formele samenwerking gegoten en op één fysieke plek geconcentreerd. Vanuit hier wordt nog gebouwd aan verdere kwaliteitsverhoging en uitbreiding van de mogelijkheden.

Lees meer -->

Leerzame continuïteit van kwaliteitsverhoging

Waar wij als Zorggroep Groningen nauwkeurig onze kwaliteit van zorg in de gaten houden, waren er op bepaalde plaatsen verbeterpunten. 2016 is voor Zorggroep Groningen een intensief jaar geweest mede vanwege de vermelding op de ‘lijst van 150 hoog-risico organisaties in de ouderenzorg’’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De slag die we samen hebben gemaakt, leidde tot optimale motivatie voor personeel én bestuur.

Lees meer -->

Nummer 1 van het Noorden

In 2016 is gestart met een grondige verbouwing van een deel van Maartenshof. In het voormalige verzorgingshuis wil Zorggroep Groningen de geriatrische revalidatiezorg concentreren. Alle kennis en kunde is zo beschikbaar op één plek, voor de beste zorg.

Lees meer -->

Nieuw Innersdijk

De realisatie van het nieuwe Innersdijk is van start. Deels op dezelfde plek in Beijum zal begin 2018 begonnen worden met de bouw van een nieuw verpleeghuis. Speciaal functioneel gemaakt om mensen met vermindering van eigen regie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer -->

Waardevolle hartenwensen

‘Altijd de mens zien’; dát vinden we belangrijk. Het project ‘De wens van de mens’ heeft in 2016 een succesvolle start beleefd. Want kleine initiatieven kunnen grote dingen betekenen.

Lees meer -->

Lees hier ook het uitgebreide jaarverslag 2016