Erik van der Laan

Bestuursfunctie: lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

Datum eerste benoeming: 01-12-2019

Functie: gemeentesecretaris bij de Friese gemeente Achtkarspelen en algemeen directeur bij gezamenlijke organisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytjerksteradiel (8KTD).

Nevenfuncties:

Lid van de Raad van Commissarissen bij Nijestee Groningen

Algemeen Commandant Bevolkingszorg/Operationeel leider, Veiligheidsregio Fryslân