Huib van der Burg

Bestuursfunctie: vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

Datum eerste benoeming: 01-01-2012

Functie: -

Nevenfunctie: penningmeester Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestante Kerk in Nederland (VKB)