Hans Konst

Bestuursfunctie: lid Raad van Toezicht, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid

Datum eerste benoeming: 01-04-2016

Functie: Specialist Ouderengeneeskunde Noorderbreedte

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maeykehiem (St. Nicolaasga), lid Raad van Toezicht Stichting Zorgcentrum 't Bildt (St. Annaparochie), lid College Geneeskundige Specialismen (CGS), KNMG, voorzitter gewest Fryslan PvdA