Elles Dost

Bestuursfunctie: lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie, lid renumeratiecommissie

Datum eerste benoeming: 01-04-2018

Functie: Directeur-bestuurder Actium

Nevenfuncties: lid Algemeen Bestuur Aedes Vereniging Brancheorganisatie Woningcorporaties