Akkelys Lukkes

Bestuursfunctie: lid Raad van Toezicht, lid commissie kwaliteit & veiligheid

Datum eerste benoeming: 01-04-2018

Functie: lid College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Dr. Nassau College Assen, lid Raad van Toezicht Stichting Landschapsbeheer Drenthe