Organisatie

Zorggroep Groningen biedt intramurale complexe zorg. Dit is zorg voor een combinatie van specifieke lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen binnen de muren van onze locaties. Wij verlenen als grootste aanbieder van geriatrische revalidatie in het Noorden de beste zorg aan cliënten die herstellen van bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie of een CVA. Ook kunt u bij ons terecht voor uitstekende zorg op het gebied van Parkinson, dementie en somatische klachten. Binnen Zorggroep Groningen hebben we een duidelijk beeld van de toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen (visie) en hoe we hier de komende jaren in grote lijnen invulling aan willen geven (missie). Onze kernwaarden zijn de ziel van Zorggroep Groningen, ze zijn verweven in ons DNA. Zij zorgen ervoor dat wij echt onderscheidend zijn in de dagelijkse zorg voor onze cliënten.

 

Visie Zorggroep Groningen

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. De komende jaren zet de vergrijzing alleen maar door. Hierdoor neemt de vraag naar intensieve zorg toe. Daarnaast blijven mensen steeds langer zelfstandig wonen. Omdat zij dat willen, of omdat zij niet in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleeghuis. Hierdoor neemt de vraag naar specialistische zorg en maatwerk ook toe. Zorggroep Groningen werkt met verschillende ziekenhuizen samen. Bijvoorbeeld bij revalidatieprocessen, na operaties.

Deze en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen bieden Zorggroep Groningen volop kansen. Hiervoor moeten we onze positie in de noordelijke ‘zorgmarkt’ verstevigen. Daarom willen we een zorginstelling zijn die een breed scala aan doelgroepen bedient. We onderscheiden ons in specialistische zorg en de manier waarop we die zorg verlenen.

Wij verlenen complexe zorg binnen de muren van Zorggroep Groningen, gespecialiseerd in specifieke aandoeningen, zoals onder meer de expertisegebieden Parkinson, COPD en CVA. Doordat we deze specialistische zorg met medische expert teams organiseren, kunnen we specialistische zorg in al onze vestigingen ‘in stad en ommelanden’ bieden. Dus dichtbij. Omdat we bovendien beschikken over een Expertise Behandelcentrum met vijf vestigingen én de spil zijn in een netwerk van (universitaire) ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, kunnen we nét iets meer uit de zorg halen.

We bieden een organisatiebreed concept van kleinschalige zorg in een grootschalige setting. We hebben veel kennis en ervaring met specialistische en complexe zorg. Ons Expertise Behandelcentrum en onze prachtige woonzorgcentra zijn hier het toonbeeld van.

Missie Zorggroep Groningen

Als je wereld kleiner wordt, lever je steeds meer in. Daarom doen wij er alles aan om onze cliënten terug te geven wat voor hen waardevol is. Dát is onze drive, daarvoor zetten onze mensen zich elke dag vol vuur in.

Door onze focus op complexe zorg zijn we er extra snel, handig en bekwaam in. En hebben we meer tijd, oog en aandacht voor ieder individueel mens. Hierdoor kunnen we samen met onze cliënten op zoek gaan naar wat waardevol is. Zodat we weten wat we onze cliënten terug moeten geven om hun leven zo waardig en prettig mogelijk te laten zijn. Wat we teruggeven hangt af van wat we samen met de cliënt aan het licht hebben gebracht. Denk aan: welbevinden, begrip, waardering, hobby, zingeving of perspectief. Het is hoe dan ook de aandacht en zorg waar onze cliënten behoefte aan hebben. Om hun wereld zo groot en prettig mogelijk te laten zijn.

Wij verrichten (complexe) zorg en eerstelijnszorg. We bieden onze cliënten zorgzaamheid, gastvrijheid en professionele ondersteuning. Dat doen wij in een kleinschalige vertrouwde woonomgeving.

Wij hebben niet alleen aandacht voor de zorg, maar ook voor de kleine dingen die onze cliënten gelukkig maken. Wij blijven onder alle omstandigheden altijd de mens zien. ‘Kan niet’ bestaat daarbij niet. Wij zoeken altijd naar een oplossing of alternatief.