Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Groningen houdt toezicht op het bestuur van Zorggroep Groningen. De raad vervult daarbij de functies van werkgever van het bestuur en van klankbord voor het bestuur door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de functie van besluitvormend orgaan, onder meer door het vaststellen van de jaarrekening en verder waar de statuten dat voorschrijven. De raad laat zich daarbij leiden door het uitgangspunt dat blijvend kwalitatief goede zorg geleverd moet worden aan de cliënten van Zorggroep Groningen, binnen de financiële kaders die de maatschappij daarvoor stelt.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De Raad van Toezicht heeft drie commissies samengesteld: de auditcommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de renumeratiecommissie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

Adviseurs

Het managementteam wordt geadviseerd door:

Personeelssamenstelling

Op 1 december 2018 wordt het personeel van Zorggroep Groningen gevormd door:

  • 765 zorgmedewerkers
  • 84 behandelaren
  • 510 vrijwilligers

Een volledig overzicht van de personeelssamenstelling vindt u in de kolom 'handige documenten'.

Contact

De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en het managementteam zijn te bereiken via het secretariaat Raad van Bestuur:

T. 050-535 4100

E. g.huisman@zorggroepgroningen.nl

Solliciteer direct!
  • (doc,docx,pdf)
    ?
  • Persoonlijke gegevens