Onderzoek

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie
In 2013 heeft wetenschappelijk onderzoek een nadrukkelijkere plek gekregen binnen Zorggroep Groningen door het installeren van een (Wetenschappelijke Onderzoekscommissie) WOC. De WOC is mede ingesteld om vorm te geven aan de ambitie van Zorggroep Groningen om ambitieus en innovatief te zijn. In het meerjarenbeleidsplan is een koppeling gemaakt tussen wetenschap en het Expertise Behandelcentrum (EBC), omdat binnen het EBC de meest wetenschappelijk opgeleide professionals werken. In de afgelopen jaren heeft de praktijk laten zien dat de WOC niet alleen wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met kennisinstellingen, ook (innovatieve) productontwikkeling is een onderdeel van de WOC geworden.

UNO-UMCG
Omdat onderzoek een steeds een belangrijkere rol gaat spelen binnen Zorggroep Groningen heeft Zorggroep Groningen besloten zich in 2016 aan te sluiten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG). Dit netwerk is een samenwerkingsverband van het UMCG en 14 ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Drie thema’s staan hierin centraal: dementie, zorginnovatie en medicatieveiligheid. Sinds 1 november 2016 is Zorggroep Groningen aangesloten bij het UNO UMCG.

www.uno-umcg.nl

Onderzoek doen bij Zorggroep Groningen
Ben je student of promovendus en wil je een (afstudeer- of promotie-) onderzoek doen bij ouderen dan kan dat bij Zorggroep Groningen. We hebben een aantal criteria opgesteld waar je onderzoeksaanvraag aan moet voldoen. Tevens moet het onderzoek onderdeel zijn van een onderzoekslijn. Wij hebben een samenwerking met UNO-UMCG, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Ben je aangesloten bij één van deze onderzoeksgroepen waar wij een samenwerking mee hebben dan is dat een pré. Voorop staat dat het onderzoek de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze cliënten verbeterd. Coördinatie van de onderzoeken vindt plaats vanuit de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) onderdeel van Zorggroep Groningen. Alleen volledige aanvragen worden door de WOC beoordeeld

Onderzoeksplan
Er wordt verwacht dat er een goed en gedegen onderzoeksplan wordt ingeleverd, goedgekeurd door de begeleider(s) van de onderwijs/onderzoeksinstelling. Deze wordt vervolgens door de WOC beoordeeld op inhoud en relevantie voor cliënten binnen Zorggroep Groningen of de te onderzoeken doelgroep in het algemeen. Een format voor een goed  onderzoeksplan kan worden opgevraagd via woc@zorggroepgroningen.nl.

Naast dit uitgebreide onderzoeksplan dien je rekening te houden met de volgende aanvullende voorwaarden voor publiciteit/pr/communicatie.

Publiciteit/pr/communicatie
Je bent bereid om in je eindscriptie, artikel, proefschrift, etc. logo/vermelding van Zorggroep Groningen op te nemen en eventueel op andere wijze publiciteit te geven aan Zorggroep Groningen. Zorggroep Groningen mag je product gebruiken voor pr-doeleinden. Je bent bereid je onderzoeksresultaten te presenteren voor betrokken deelnemers aan je onderzoek binnen Zorggroep Groningen.

Je verzoek voor onderzoek kun je via de mail indienen via woc@zorggroepgroningen.nl. Vervolgens beoordelen wij je verzoek en krijg je zo snel mogelijk een reactie.