Mag ik hier voor de toekomst een plekje reserveren?

Interview met revalidatiearts Frank de Vries en specialist ouderengeneeskunde Jessica Verhage

Revalidatiearts Frank de Vries van het Martini Ziekenhuis is maandelijks in Maartenshof te vinden. Regelmatig komt hij met het behandelteam van Zorggroep Groningen bijeen om overleg te plegen. Jessica Verhage, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie, maakt onderdeel uit van het team. Samen zorgen ze ervoor dat de patiënt zich na een amputatie weer zo goed mogelijk kan redden.

Samenwerken is van groot belang

Frank de Vries wordt geconsulteerd bij complexe vraagstukken op het gebied van revalidatie en vooral op het vlak van amputaties. “Een amputatie en prothese heb je voor de rest van je leven, het is een zeer ingrijpende verandering in het leven van de patiënt. Eerst de wond en later de stomp, hebben je leven lang aandacht nodig. Maar ook de mens daaromheen is voor ons belangrijk,” vertelt Frank. “Wat wil de patiënt, welk resultaat kan de patiënt verwachten en tevens familieleden hebben grote behoefte aan goede informatie. Met name wat revalideren betreft. Daarom is het zo belangrijk dat de zorg in Maartenshof goed aansluit op het verblijf in het ziekenhuis.”

Jessica: “Er heerst veel onwetendheid bij cliënten en familie op het gebied van revalideren na een amputatie. Een goede samenwerking tussen de revalidatiearts en het behandelteam is echt een meerwaarde. Wij zien mooie resultaten bij cliënten die na een amputatie bij ons revalideren. Ze zoeken elkaar op en zijn zo in groepen aan het revalideren. Ze helpen en stimuleren elkaar.”

Revalidatie bij ouderen

Patiënten ondergaan een amputatie op steeds oudere leeftijd. Ouderen zijn kwetsbaarder en hebben bovendien ook andere vaatproblemen. Revalidatie na een amputatie neemt veel energie. Uit onderzoek is gebleken dat lopen met een onderbeenprothese bij ouderen vijftig procent extra inspanning kost en een bovenbeenprothese zelfs honderd procent. Het gebeurt dan ook dat patiënten na een aantal maanden prothesegebruik afzien van de prothese. “Revalidatie in Maartenshof richt zich met name op veiligheid en stabiliteit creëren in de thuissituatie én mobiel zijn in en om het huis,” aldus Jessica. “In de toekomst kan dat zich nog verder verbeteren door, in samenwerking met huisartsen, de sociale zelfredzaamheid na beëindiging van de revalidatie blijvend te monitoren,” zegt Frank overtuigend.

Waarom Maartenshof?

Frank adviseert zijn patiënten naar verpleeghuis Maartenshof te gaan om te revalideren. “Er is daar in de loop der jaren veel knowhow opgebouwd. En er staat een erg goed behandelteam klaar. Ik zeg weleens tegen mijn patiënten: wanneer u naar Maartenshof gaat, zie ik u daar terug!” Hij vult aan: “patiënten ervaren het als zeer positief, wanneer ze een vertrouwd gezicht terug zien.” De revalidatiearts is vol lof over de menslievende zorg en behandeling in Maartenshof: “Mag ik hier voor de toekomst een plekje reserveren?”

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief