Samen leren van Value-Based Health Care

Interview met neuroloog en medisch manager Mariëlle Padberg

Mariëlle Padberg is neuroloog en medisch manager bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het Martini Ziekenhuis is, net als zes andere grote ziekenhuizen, een Santeon ziekenhuis. Samen verbeteren zij de medische zorg door continue vernieuwing. Op dit moment analyseren ze de zorguitkomsten van patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad. Dit doen ze volgens de Value-Based Health Care methode. Mariëlle vertelt hoe deze relatief nieuwe aanpak eruitziet en wat het betekent voor de patiënten.

Waardegedreven zorg

Value-Based Health Care staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar heeft zich wereldwijd al bewezen. Het uitgangspunt is om de patiëntwaarde in de zorg te maximaliseren. Mariëlle legt uit: 'We meten de relevante behandelresultaten van alle CVA-patiënten, zoals de opnameduur, behandeling, complicaties, doorstroom naar huis of naar een revalidatiecentrum en de kosten. We kijken op macroniveau naar deze uitkomsten en vergelijken ze met de andere Santeon ziekenhuizen. Wanneer we verschillen zien, zoeken we uit waar dit aan ligt. Op die manier leren we van elkaar en kunnen we verbeteringen implementeren. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend.'

Slagkracht

'Het is eigenlijk een heel logisch systeem,' gaat Mariëlle verder. 'De zorguitkomsten van één ziekenhuis zeggen niet zo veel, maar wel wanneer je deze met andere locaties vergelijkt. Gezamenlijk kun je trends signaleren en echt iets voor elkaar krijgen. We gaan over de ziekenhuismuren heen.' Overigens merken de patiënten er op dit moment nog niet veel van. 'We zitten in de startfase en zijn nu de data aan het analyseren. We kijken daarbij niet naar individuen, maar naar de hele groep. Het is goed mogelijk dat we binnen een jaar de eerste verbeteringen doorvoeren. De behandeling zelf zal niet veranderen, maar de logistiek eromheen wellicht wel. Op termijn zullen patiënten daar voordeel van hebben.'

Eén van de veranderingen waar Mariëlle op hoopt zijn bredere ketenafspraken. 'Patiënten hebben niet altijd de vrijheid om zelf een revalidatiecentrum te kiezen. Door historische afspraken ligt dit vaak al vast. Ik hoop dat deze ketenafspraken in de toekomst breder worden, zodat iemand zelf kan kiezen waar hij of zij wil revalideren. Dat zou waarde voor de patiënt toevoegen.'

Multidisciplinair verbeterteam

Om de methode goed op te kunnen pakken, is er een multidisciplinair verbeterteam in het leven geroepen. Karin Heijneman, specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Groningen zit, samen met andere zorgverleners die vanuit verschillende disciplines betrokken zijn bij CVA-patiënten, in dit team. Karin is betrokken vanuit de ketensamenwerking met de (revalidatie)zorg voor ouderen die een beroerte hebben gehad. Mariëlle: 'We hebben elkaar nu twee keer ontmoet. Het is de bedoeling dat we een paar keer per jaar samenkomen om te bespreken hoe het ervoor staat. We hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het blijvend meten en verbeteren van de zorgkwaliteit. Dat de kosten daardoor vaak omlaag gaan, is een bijkomend voordeel. De zorgkwaliteit staat echt voorop. Samen zijn we een lerend geheel en kunnen we de kwaliteit binnen de hele keten verhogen.'

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief