'Mensen na een beroerte teruggeven wat waardevol is'

Interview met Brechtje Berkepas, logopediste bij Zorggroep Groningen

‘Werken met ouderen is heel waardevol’, vertelt Brechtje Berkepas, logopediste bij Zorggroep Groningen. ‘En dat geldt zeker voor ouderen die een CVA hebben gehad. Spraak-, taal- en slikproblemen komen bij hen veel voor. Door de juiste therapie kun je hen helpen weer zoveel mogelijk terug te krijgen wat ze verloren zijn.’

De waarde van logopedie na een beroerte

Brechtje Berkepas is één van de logopedisten die werkzaam is bij Zorggroep Groningen en dagelijks werkt met mensen die ten gevolge van een beroerte problemen ondervinden. Het gevolg van een beroerte is dat mensen vaak in meer of mindere mate het vermogen verliezen om te kunnen spreken, de taal begrijpen en/of zelfstandig te kunnen eten en drinken zonder zich te verslikken. 'Dat zijn wezenlijke dingen,’ aldus Brechtje. ‘Je kunt het je vaak niet voorstellen hoe het is om niet meer te kunnen communiceren of geen vast voedsel meer te kunnen eten. Dat kwijtraken is voor de meeste mensen heel erg. Wij kunnen hen helpen zo goed mogelijk te revalideren of door compensatietechnieken aan te leren weer zo zelfstandig mogelijk te worden .’

Voor iedere cliënt behandeling op maat

‘Als er een nieuwe CVA-cliënt wordt opgenomen in Maartenshof voor neurorevalidatie, doet de logopedist altijd een screening’, vertelt Brechtje. ‘Na aanvullend onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Geen CVA is hetzelfde, daarom geldt voor iedere cliënt een behandeling op maat. Wanneer als gevolg van de beroerte er een vermoeden is van afasie, een taalstoornis, wordt de CAT-NL afgenomen (Comprehensive Aphasia Test). Deze test meet uitgebreid de taalvaardigheid. Wanneer er sprake lijkt te zijn van dysartrie, een spraakstoornis en/of dysfagie, een slikstoornis, dan wordt ook hier verder onderzoek naar gedaan. De uitkomsten worden verwerkt in het behandelplan.’

De wens van de cliënt centraal

Met de cliënt wordt uitvoerig gesproken over zijn of haar wens, deze staat centraal. Vervolgens wordt samen een haalbaar doel afgesproken. Brechtje geeft een voorbeeld: ‘Wanneer er bijvoorbeeld een cliënt met sondevoeding binnenkomt in verband met forse slikproblemen, is de wens vaak om weer vast voedsel te kunnen eten, zoals simpelweg een broodje. Daarn gaan we dan aan werken.

In sommige gevallen is het voor de cliënt lastig om zijn of haar hulpvraag te formuleren. Dan zoeken we samen naar een doel dat haalbaar is. Ook de mantelzorger van de cliënt kan hierin meedenken. Het is heel belangrijk dat dit vanuit de cliënt zelf komt en de cliënt gemotiveerd is om doelen te bereiken. We werken zoveel mogelijk aan de hand van landelijke richtlijnen en bij Zorggroep Groningen is het mogelijk dat CVA-cliënten tijdens het verblijf iedere doordeweekse dag logopedie kunnen volgen. Er is gebleken dat intensieve therapie noodzakelijk is voor een optimaal effect.’

 

Alles is revalidatie

Bij Zorggroep Groningen vindt multidisciplinaire behandeling plaats. Brechtje vertelt: ‘Je streeft een gezamenlijk doel na. Als de fysiotherapeut aangeeft dat iemand iedere dag zonder rollator een stukje moet lopen, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat wij als logopedisten naar de behandelkamer lopen met de cliënt. Zo werken we gezamenlijk toe naar het einddoel.’ Ook hieruit blijkt dat alles tijdens het verblijf van de cliënt gericht is op ‘revalidatie’ en hier samen met alle disciplines aan gewerkt wordt.

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief