"Parkinsonzorg de normaalste zaak bij Zorggroep Groningen"

Een interview met Thea de Haan (Verpleegkundig Parkinson Consulent Zorggroep Groningen)

Thea de Haan werkt al sinds het jaar 2000 bij Zorggroep Groningen en is dé vraagbaak als het om de ziekte van Parkinson gaat. Parkinsonzorg bij Zorggroep Groningen kent een even lange geschiedenis. Dat er behoefte is aan specialistische Parkinsonzorg blijkt uit het feit dat Zorggroep Groningen de Punt voor Parkinsonkliniek onlangs uitbreidde.

Specialistische Parkinsonzorg

Thea vertelt: "Zorggroep Groningen biedt al sinds 2000 Parkinsondagbehandeling. Vervolgens startte in 2001, in samenwerking met het Martiniziekenhuis en UMCG, de Parkinsonkliniek met vier bedden. Hier kunnen mensen met Parkinson terecht voor kortdurende opnames. De kliniek is onlangs uitgebreid en biedt vandaag de dag plaats aan zestien cliënten. Daarnaast heeft Maartenshof sinds 2008 een speciale LongStayafdeling waar mensen terecht kunnen als thuis wonen niet langer gaat."

Aansluiten bij de ziekte

Op de speciale Parkinsonafdelingen is er veel kennis van de ziekte. De zorgmedewerkers zijn allemaal ParkinsonNet geschoold en weten hoe ze om moeten gaan met de lichamelijke en cognitieve problemen die met de ziekte gepaard gaan. "Op een juiste manier aansluiten bij de ziekte is het belangrijkst," vertelt Thea. "Mensen met Parkinson kunnen moeite hebben met overzicht houden, chaotisch en trager zijn. Kennis van deze kenmerken én begrip hiervoor is heel belangrijk. Al snel bleek bijvoorbeeld dat de juiste manier van omgaan met cliënten gedragsproblemen kan verminderden. Ik ben blij dat deze kennis nu volop aanwezig is op alle Parkinsonafdelingen die Zorggroep Groningen heeft."

Eigen regie teruggeven

Thea geeft adviezen en in- en externe scholingen aan zorgmedewerkers, artsen en behandelaars, maar bovenal is zij er voor de cliënt. Iedere cliënt met Parkinson kan bij Thea terecht met vragen over de ziekte. Ze geeft uitleg aan de cliënten en biedt oplossingen voor de problemen waar zij tegenaan lopen. "Ik help mensen om een stukje regie over hun leven terug te krijgen. Bijvoorbeeld door een medicatiepieper, hoe medicatie in te nemen en met de juiste voeding. Waar nodig schakel ik de logopediste of een diëtiste in. Allemaal om de beste zorg voor de cliënt te bieden en de kwaliteit van leven te verbeteren."

Punt voor Parkinson: een unieke samenwerking

In 2016 opende Punt voor Parkinson haar deuren op de begane grond in Maartenshof. Sindsdien kunnen Parkinsonpatiënten die onder behandeling zijn bij een neuroloog in het Martiniziekenhuis of het UMCG hier terecht. Thea heeft nauwe contacten met de artsen en behandelaren binnen Punt voor Parkinson. "Het is fijn dat de krachten gebundeld zijn binnen Punt voor Parkinson. Hier kunnen we complete zorg leveren in de hele keten aan mensen in de wijde omtrek. Er is zoveel kennis aanwezig over de ziekte en hoe je zorg moet leveren aan deze groep cliënten. Na al die jaren is het voor ons zó gewoon, dat je niet eens meer in de gaten hebt dat het bijzonder is. Ik hoop dat we ons blijven ontwikkelen en we de best mogelijke zorg voor Parkinsoncliënten kunnen blijven bieden. Ongeacht de leeftijd van de cliënt en het stadium van de ziekte."

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief