"De essentie van Parkinson gaat niet over de symptomen, maar over de impact ervan"

 Interview met neuroloog Wijnand Rutgers

Voor neuroloog Wijnand Rutgers is Punt voor Parkinson min of meer een droom die is uitgekomen. Parkinsonpatiënten zijn gebaat bij een plek waar specifieke deskundigheid op het gebied van Parkinson aanwezig is. Een plek waar de zorg op alle niveaus samenkomt en waar zorgverleners met elkaar samenwerken. "Als je een patiënt gemeenschappelijk zó kunt begeleiden dat hij of zij op een betere manier verder kan in het leven, is dat iets goeds."

Brede zorg

Parkinson heeft invloed op het algehele functioneren van de patiënt, zowel motorisch als mentaal. Het is een grillige ziekte. Patiënten hebben vaak een wisselend energieniveau, krijgen veelal steeds meer moeite om structuur aan te brengen op praktisch gebied en zijn prikkelgevoelig. Een goede behandeling van Parkinson vraagt dan ook om een specifieke aanpak; met oog voor de patiënt. "Al langere tijd bestaat er in Maartenshof een revalidatie- en verblijfsafdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson," vertelt Wijnand Rutgers. "Sinds mei 2016 is Punt voor Parkinson een feit; een samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. Dit specialistisch centrum is nóg duidelijker een centrale plek, waar parkinsonpatiënten terecht kunnen voor brede zorg."

Rust en tijd

In Punt voor Parkinson is er rust, tijd en multidisciplinaire aandacht voor de patiënten; precies waar zij behoefte aan hebben. Rutgers: "Reguliere ziekenhuizen kunnen dat niet bieden. Het is er vaak hectisch en bovendien is er niet altijd specialistische kennis aanwezig. Punt voor Parkinson brengt deskundigheid op alle niveaus bij elkaar, in een ontspannen, vertrouwde omgeving. Of het nu gaat om verzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of andere gebieden van zorg. Daarbij heeft Punt voor Parkinson een apotheker. Medicatie luistert nauw bij parkinsonpatiënten en dat vraagt - ook op dat gebied - om specifieke kennis en het beste advies."

Impact

Punt voor Parkinson heeft een polikliniek en een kliniek, waar mensen maximaal zes weken kunnen revalideren. Binnen Zorggroep Groningen is er daarnaast een LongStay-afdeling en dagbehandeling. "Het is mooi dat in Maartenshof op zoveel manieren zorg geleverd wordt. Hierdoor ademt het gebouw als het ware de juiste aandacht en het juiste tempo voor patiënten," aldus Rutgers. Als neuroloog is Rutgers vooral werkzaam op de polikliniek. "Een parkinsonpatiënt behandelen is meer dan alleen symptomen behandelen," benadrukt hij. "Ik neem de tijd om te bespreken hoe de ziekte het functioneren van de patiënt beïnvloedt. Door te kijken naar alle facetten kun je als arts meerwaarde bieden. Natuurlijk doe ik ook neurologisch onderzoek naar klachten als stijfheid, beven en traagheid en schrijf ik medicatie voor, maar alleen de klacht verhelpen is niet de essentie. Het gaat bij Parkinson om de impact op het functioneren. Daarom werken we hier als zorgprofessionals samen, om goede zorg te verlenen in alle aspecten van het leven van de patiënt. Daarnaast werken we samen met externe zorgverleners in de regio, zoals paramedici en parkinsonverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties. Zij zijn verbonden aan ParkinsonNet: een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten."

Transmuraal Zorgdossier

De komende jaren wordt het zogeheten ‘Transmuraal Zorgdossier’ in gebruik genomen, een initiatief van Punt voor Parkinson. Dit is een integraal gestructureerd zorgdossier met behandelplan, dat alle betrokken zorgverleners in de keten met elkaar verbindt. "Het idee is dat elke patiënt een eigen dossier beheert en dat alle behandelaars samen in dat dossier werken. Zo is duidelijk wat iedereen doet, wat de behandeldoelen zijn (en of ze worden bereikt) en wie waarvoor verantwoordelijk is." Het dossier is bedoeld om op hoog niveau zorg te verlenen en deze zorg efficiënt in te richten, als het kan dichtbij de patiënt, in de eerstelijn en als het nodig is van afstand, bijvoorbeeld via Punt voor Parkinson. Rutgers: "Het gaat erom dat de juiste personen de juiste zorg bieden en dat je evalueert wat je doet. Zo bereik je het beste voor de patiënt."

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief