‘Bij de behandeling van Parkinson kijken we naar de mens achter de patiënt’

 

Interview met Martje Drent, verpleegkundig specialist Parkinson

Martje Drent werkt sinds 2016 als verpleegkundig specialist Parkinson in Punt voor Parkinson, het expertise- en behandelcentrum voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Zij ziet het als haar missie om verder te kijken dan alleen de medische kant van de aandoening. “Ik schrijf niet alleen therapie en medicatie voor, maar verdiep me in de mens achter de patiënt.”

Thuissituatie

Als verpleegkundig specialist heeft Martje een centrale rol. Tijdens haar spreekuur op de polikliniek van Punt voor Parkinson ziet ze patiënten met gevorderde Parkinson en mensen die opgenomen zijn geweest in de kliniek van Punt voor Parkinson. “Vaak worden zij behandeld met Apomorfine of Duodopa om hun functioneren te verbeteren. Ik bewaak die therapieën en stel ze bij als dat nodig is. Maar ik kijk ook verder, bijvoorbeeld naar de thuissituatie. Waar heeft deze patiënt behoefte aan? Is er thuiszorg en dagbehandeling wenselijk? Tegen welke problemen loopt deze persoon aan op cognitief vlak? En welke ondersteuning zou er geregeld kunnen worden? De rol van de eventuele partner is ook belangrijk. Heeft die genoeg draagkracht als mantelzorger? Al die factoren spelen mee in hoe iemand zich voelt. Pas als je naar het geheel kijkt, kun je echt verschil maken.”

Complex

In het contact met patiënten houdt Martje de lijnen graag kort. “Ze kunnen me altijd bellen als dat nodig is. Zo belde laatst de echtgenoot van een patiënte. Zij was gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. In zo’n geval neem ik contact op met de behandelend arts daar en geef ik het advies om deze vrouw in Punt voor Parkinson te laten revalideren. Ik merk dat patiënten en hun naasten het in zo’n kwetsbare situatie waarderen dat ik op dat moment even fungeer als hun stem. De ziekte van Parkinson is nu eenmaal complex en het vraagt expertise om patiënten met deze aandoening goed te behandelen. In ziekenhuizen is die specialistische kennis meestal niet aanwezig.”

Laagdrempelig

Martje merkt beslist verschil in het werken in een ziekenhuis en zorg verlenen in Punt voor Parkinson. “Wij zien patiënten langer dan gebruikelijk; er is meer ruimte voor een gesprek. Een consult duurt drie kwartier en voor een begeleidend gesprek trekken we een uur uit. Dat is fijn, want het geeft de gelegenheid om ons volledig op de patiënt in z’n totaliteit te focussen.”
Ook voor patiënten zelf brengt Punt voor Parkinson een andere sfeer met zich mee. Martje: “Het is hier minder formeel. Er staat altijd een kop koffie klaar en er is persoonlijke belangstelling voor patiënten. Door die laagdrempeligheid is er tijdens het spreekuur meer openheid. Een ontspannen patiënt durft meer te zeggen. Als iemand bijvoorbeeld vertelt dat hij of zij regelmatig medicatie vergeet in te nemen, kun je samen overleggen wat er gedaan kan worden om dat te voorkomen.”

Pakket op maat

De polikliniek, waar Martje werkt, hangt nauw samen met de Punt voor Parkinson kliniek. Regelmatig overleggen de afdelingen over nieuwe aanmeldingen. In de kliniek verblijven – voor een periode van maximaal zes weken - patiënten die op de een of andere manier ‘vastlopen’ in hun behandeling en persoonlijke situatie. Als een patiënt uit de kliniek wordt ontslagen, komt hij daarna doorgaans naar de polikliniek. Martje: “Soms hebben patiënten ondanks medicatie toch off-klachten, zoals stijfheid en beven. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven. In zo’n geval gaan we op zoek naar een andere behandelmethode. Ook kan het zijn dat er thuis meer zorg nodig is. Dan kijken we hoe we een zorgnetwerk met begeleiding en bijvoorbeeld dagbehandeling kunnen opzetten. Per patiënt proberen we een ‘pakket op maat’ aan te bieden, met als doel dat iemand zo zelfstandig mogelijk thuis kan wonen.”

De zorg die Punt voor Parkinson biedt, is effectief. “Uit onderzoek blijkt dat de behandelingen patiënten aantoonbaar langer uit het verpleeghuis houden”, aldus Martje. “Ik zie vaak dat mensen door een andere combinatie van medicijnen of alternatieve therapie met sprongen vooruit gaan. Het is geweldig dat we onze expertise kunnen inzetten om de levenskwaliteit van parkinsonpatiënten te verbeteren.”

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief