‘Revalideren bij Zorggroep Groningen: 24 uur per dag, 7 dagen per week’

Interview met Els Roorda, afdelingshoofd revalidatieafdeling Zorggroep Groningen

Aan het begin van dit jaar is de revalidatieafdeling van Innersdijk verhuisd naar Maartenshof. Els Roorda, sinds 2016 afdelingshoofd van één van de revalidatieafdelingen van Zorggroep Groningen vertelt: "In 2015 is het besluit genomen om alle revalidatiezorg te centreren op één locatie." Een goede keuze vindt zij.

De voordelen van centralisatie

"Op die manier heb je alle kennis en kunde rondom de revalidatiezorg op één plek en niet langer versnipperd over meerdere locaties. Dat heeft een hoop voordelen. Zo zijn alle medewerkers die betrokken zijn bij de revalidatie letterlijk in de buurt. Behandelaars, zoals fysio- en ergotherapeuten, de specialist ouderengeneeskunde, zorgmedewerkers en alle kennis die zij gezamenlijk hebben, komen samen op de plek waar de revalidant tijdelijk verblijft. Lijnen zijn kort en medewerkers zijn laagdrempelig aanspreekbaar. Ook de afdeling is zo ingericht dat de revalidatie dichtbij de cliënt plaatsvindt. Er is bijvoorbeeld een fysioruimte op de afdeling waar cliënten hun behandeling volgen."

Revalideren doe je 24 uur per dag

Tijdens het revalidatietraject staan de doelen van de cliënt centraal. Wat hij of zij weer wil kunnen is het uitgangspunt. "Ook buiten de behandelmomenten om is er voor de revalidant de mogelijkheid om aan het herstel te werken’, vertelt Els. "Alle disciplines hebben hier een rol in. Zo kan een revalidant bijvoorbeeld samen met een zorgmedewerker werken aan oefeningen die onderdeel zijn van het revalidatiebehandelprogramma. Ook de familie en mantelzorgers worden betrokken bij het revalidatieproces. Er vinden regelmatig familiegesprekken plaats en waar nodig worden ze uitgenodigd om mee te gaan naar een behandeling. Op die manier worden zij nauw betrokken bij het revalidatie traject wat ook belangrijk is voor de thuissituatie."

"In specifieke gevallen worden zorgmedewerkers door behandelaren geïnstrueerd," vervolgt Els haar verhaal. "Bijvoorbeeld over hoe ze een cliënt met een bepaalde aandoening op een goede manier kunnen verplaatsen. Ook bijscholing is een continu aandachtspunt voor alle medewerkers, zodat we altijd de beste zorg kunnen bieden. Dat zorgt ervoor dat het revalidatietraject zo optimaal mogelijk verloopt en een cliënt vlot herstelt."

Optimale inrichting van de afdelingen

Het grote voordeel is dat op de vernieuwde afdelingen revalidanten allemaal een eigen kamer en badkamer hebben. "Dat geeft veel privacy, maar betekent ook dat de cliënt op zijn eigen kamer kan revalideren," Opnieuw zelf leren wassen of aankleden kan zo op de eigen kamer geoefend worden. Als je een badkamer moet delen is dat lastiger. Ook de inrichting van de afdeling is afgestemd op de revalidant. Op de afdeling neurorevalidatie is rekening gehouden met het licht en er zijn geen grote gemeenschappelijke ruimtes. Zo ontstaat er een prikkelarme en rustige omgeving.

Tijd om naar huis te gaan

Als het moment is aangebroken dat een cliënt naar huis mag, dan moet er vaak nog van alles geregeld worden. Denk hierbij aan thuiszorg, de medicatie en vaak is er nog sprake van fysio- of ergotherapie. Zorggroep Groningen zorgt ervoor dat dit allemaal voor de cliënt geregeld wordt en brengt de huisarts op de hoogte van het ontslag. Indien nodig kijkt de ergotherapeut naar eventuele aanpassing die thuis noodzakelijk zijn. Ook kan een cliënt na zijn of haar verblijf nog bij Zorggroep Groningen terecht voor eerstelijns behandelingen. Een aantal dagen na het ontslag van een cliënt nemen we nog contact op om te bespreken of alles naar wens geregeld is. Pas dan is het revalidatietraject van de revalidant bij Zorggroep Groningen echt afgerond.

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief