‘Alles voor een naadloze transfer’

Interview met transferverpleegkundige Ria Huybrechts

Het transferpunt van het Martini Ziekenhuis spant zich elke dag in om patiënten zorgvuldig te begeleiden naar een verpleeghuis waar geriatrische revalidatiezorg geboden wordt. Eén van de locaties waar patiënten vaak terecht komen, is Maartenshof. Zorggroep Groningen en het Martini Ziekenhuis hebben goede afspraken, waarmee ze een soepele overgang van het ziekenhuis naar Maartenshof bewerkstelligen. Ria Huybrechts is transferverpleegkundige bij het Martini Ziekenhuis. Zij vertelt hoe de samenwerking tussen beide partijen eruitziet en waarom sterke ketenzorg zo belangrijk is.

Samen sterk

In het verleden had de transferverpleegkundige rechtstreeks contact met Maartenshof. Sinds 2015 verloopt dit digitaal, binnen een beveiligde omgeving, via de innovatieve coöperatie ZorgnaZorg. Een groot aantal ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord-Nederland werkt hierin samen om onnodige wachttijden te voorkomen en continuïteit van zorg te garanderen. “ZorgnaZorg heeft een totaaloverzicht van beschikbare capaciteit in de regio”, licht Ria toe. “Wanneer een patiënt voorkeur heeft voor Maartenshof, leggen wij contact met ZorgnaZorg. Als blijkt dat er een plekje vrij is, sturen zij de patiëntgegevens door.”

Ria vervolgt: “Daarnaast werken we met een zogenaamd Rapid Recovery programma. Dit programma is bedoeld voor snel herstel bij mensen die een heup-of knieprothese hebben gekregen. Deze ingrepen zijn altijd gepland. De goede ketenzorg met Zorggroep Groningen binnen dit programma leidt ertoe dat eigenlijk alle patiënten met voorkeur voor Maartenshof daar de dag na de operatie ook daadwerkelijk terecht kunnen.”

Scholen voor specifieke zorg

Soms heeft het Martini Ziekenhuis wel rechtstreeks contact met Maartenshof. “Bijvoorbeeld wanneer een patiënt specialistische verpleging nodig heeft”, aldus Ria. “We melden dat in de aanvraag en vragen of er scholingsbehoefte is. Als dat het geval is, wordt dit meteen georganiseerd. We bemiddelen met de afdeling waar de patiënt ligt en met de verpleegkundigen van Maartenshof. De patiënt gaat pas naar Maartenshof, wanneer de verpleegkundigen geschoold zijn. We doen er samen echt alles aan om de patiënt een zorgeloze en naadloze transfer te geven.”

Daarnaast overleggen de verpleegkundigen van Maartenshof en het transferpunt van het ziekenhuis doorgaans één keer per jaar face to face. “Zo’n overleg is voor ons een mooie gelegenheid om beeld te krijgen van de verpleeglocatie. Bovendien is het heel zinvol om elkaar te ontmoeten. We geven bijvoorbeeld aan welke wederzijdse verwachtingen we hebben. Dat is heel verhelderend en levert zeker wat op. Zo hebben we laatst de informatievoorziening aangescherpt. De informatie die Maartenshof van ons krijgt is nu nog meer verfijnd.”

Missie van de transferverpleegkundige

Het verzamelen en verwerken van deze informatie is voor Ria een dagtaak. De transferverpleegkundige heeft hierbij als doel om patiënten met een passende indicatie op de juiste tijd en plaats te laten revalideren. “Ik beoordeel of een patiënt voor een indicatie in aanmerking komt en controleer de aanvraag op volledigheid en bijzonderheden. Ook bezoek ik patiënten om ze van informatie te voorzien. Op basis van de aanvraag kan de specialist ouderengeneeskunde zich inlezen. Het is mijn taak om de vraag van de cliënt en het aanbod binnen de zorgmarkt bij elkaar te brengen. De specialist bepaalt uiteindelijk of de patiënt geschikt is voor opname.”

Alle kennis onder één dak

Sinds het begin van dit jaar is de expertise geriatrische revalidatiezorg in Maartenshof gecentreerd. Deze bundeling van zorg op één locatie draagt bij aan een nog betere behandeling voor revalidanten. Ria: “Onze patiënten hebben vaak voorkeur voor een verpleeghuis op basis van locatie. Daarom is het naar mijn mening tevens belangrijk dat er ook elders in de provincie goede verpleeghuizen blijven. Toch begrijp ik dat je met alle kennis op één plek mogelijk sneller kunt innoveren. Dat is heel fijn voor de cliënten, want zo blijft de zorgkwaliteit groeien!”

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief