Expertiseteam geeft boost aan onze zorgkwaliteit

Interview met ergotherapeut Paulette Hendrikx

In Maartenshof revalideren ongeveer 200 ouderen per jaar als gevolg van een trauma; 80% van hen kan na een aantal weken weer naar huis. Omdat het om een kwetsbare groep gaat, speelt valpreventie vaak een belangrijke rol in hun behandeling. Binnen het expertiseteam Orthopedie van Zorggroep Groningen werken verschillende disciplines nauw samen, om zorg op het hoogste niveau te kunnen bieden. Eén van hen is ergotherapeut Paulette Hendrikx. Zij vertelt hoe ze cliënten begeleiden met valpreventie en waarom het expertiseteam daarbij zo belangrijk is.

Incident of structureel gedrag?

Valpreventie is geen standaard maatregel binnen het zorgpad Traumatologie. Paulette vertelt: “Wanneer een cliënt bij ons binnenkomt, onderzoeken wij eerst waardoor het trauma is ontstaan. Was het een incident of ligt er structureel (verkeerd) gedrag aan ten grondslag? Dat is voor ons belangrijke informatie, want uit onderzoek blijkt dat valpreventie niet bij iedereen noodzakelijk is. Iemand die eenmalig is gevallen en zichzelf thuis goed kan redden, komt er vaak met training gericht op fysiek herstel weer bovenop. De prioriteit van ergotherapeuten ligt op de meest complexe gevallen.”

Experts in valrisico-inventarisatie

Paulette maakt daarbij gebruik van de zogenaamde ‘valrisico- inventarisatielijst extrinsieke factoren’. “Door middel van een screening onderzoek ik hoe de cliënt handelt en loopt. Ook bespreek ik hoe de woning eruit ziet en of daar risicoverhogende factoren, zoals hoge drempels, aanwezig zijn. Passend schoeisel en het juiste loophulpmiddel zijn uiteraard van groot belang. Ten slotte stel ik een diagnose en bekijk ik waar de prioriteit ligt. Dat is of in het handelen van de cliënt of in het veiliger maken van de woning. Afhankelijk daarvan maken we een trainingsprogramma.”

Programma afgestemd op cliënt

Het slagen van de training hangt deels af van het vermogen van cliënten om nieuw gedrag aan te leren. Paulette verklaart: “De oefeningen en adviezen hebben alleen nut als iemand zich flexibel opstelt en zich kan aanpassen aan een nieuwe situatie. Als iemand daar moeite mee heeft, dan is er een andere benadering nodig. Daarom zijn we twee jaar geleden begonnen met ACLS (Allen Cognitive Level Screen Assessment). Met behulp van deze testmethode meten we in een half uur iemands cognitieve niveau. Daar passen we multidisciplinair onze manier van instrueren op aan. We kunnen iemand die daar behoefte aan heeft bijvoorbeeld meer visuele informatie geven. Het bieden van een training op maat scheelt veel frustratie bij cliënten en ze boeken sneller vooruitgang.”

Multidisciplinair overleg zorgt voor impuls

Het expertiseteam Orthopedie van Zorggroep Groningen heeft een belangrijke rol in het verbeteren van behandelprogramma’s binnen de zorgpaden Traumatologie, Amputatie en Electieve orthopedie. “Het team focust op kwaliteitsverbetering van onze revalidatiezorg. In die context volgen we cursussen en bieden we interne scholingen aan. Ook onderzoeken wij bijvoorbeeld of we formulieren in de cliëntendossiers kunnen verbeteren.”

De zorgpaden worden door de ergotherapeuten jaarlijks geëvalueerd. Ook dan biedt het expertiseteam meerwaarde. “Wanneer wij denken dat we iets moeten aanpassen in onze behandelingen, bespreken we dat vervolgens binnen het expertiseteam. Omdat we daar multidisciplinair werken, benadert iedereen de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen vanuit zijn eigen vakgebied. Dat maakt die overleggen heel waardevol. Het team geeft daarnaast een enorme impuls binnen de organisatie om initiatieven te nemen en van de grond te krijgen. Dat is cruciaal voor kwaliteitsverbetering.”

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief