Cliënten profiteren van goede ketenzorg

Interview met orthopeed Maurits Sietsma

Een groot deel van de cliënten die bij Zorggroep Groningen revalideert, onderging vlak daarvoor een operatie in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dit ziekenhuis is één van de ketenpartners waar Zorggroep Groningen intensief mee samenwerkt. Maurits Sietsma werkt als orthopeed in het Martini Ziekenhuis en komt al 11 jaar met regelmaat in Maartenshof voor cliëntgebonden overleg. Hij legt uit waarom samenwerking en goede ketenzorg een belangrijke schakel zijn in het bieden van kwalitatieve zorg.

Maandelijks overleg in Maartenshof

Eén keer per maand komt Maurits op vrijdagochtend naar Maartenshof. “Doordat we efficiënte afspraken hebben volstaat een maandelijks bezoek. Tijdens het overleg hebben we verbinding met het röntgendossier. Daardoor kunnen we cliëntsituaties concreet bespreken en individuele zorg en begeleiding bieden. Wanneer ik patiënten weer tref en even bijpraat, kan ik ze soms net wat extra uitleg geven. Dat persoonlijke contact is heel krachtig en wordt enorm gewaardeerd.”

Geoliede machine

Jaren geleden maakte het Joint Care-programma de band tussen de twee zorgpartners intensiever. Maurits licht toe: “Dit programma van het Martini Ziekenhuis richt zich op het reduceren van ligdagen bij electieve (geplande) patiënten met een heupfractuur. Vroeger bleef een patiënt 14 dagen bij ons, na dit programma nog slechts vijf. Hierdoor beginnen ze eerder met hun herstel in Maartenshof. Die samenwerking loopt als een geoliede machine en is toen nog hechter geworden.”

Rapid Recovery

Inmiddels heeft het Joint Care-programma plaatsgemaakt voor Rapid Recovery. “In dit vernieuwde programma bieden we betere medicatie voor pijnregulatie en postoperatieve begeleiding,” verklaart Maurits. “Het aantal ligdagen is daardoor verder gereduceerd: van vijf naar twee dagen. Toch zijn we daar kritisch op, want de focus moet altijd op de individuele patiënt liggen. Ongeveer 90% van de patiënten past binnen het Rapid Recovery-programma, de overige 10% niet. Deze groep blijft langer in het ziekenhuis of verwijzen we naar bijvoorbeeld Maartenshof.”

Collum Care

Door de vergrijzing komt comorbiditeit en een veelheid aan medicatie steeds vaker voor. “Dat maakt het complex. Ik zie als orthopeed veel acute geriatrische traumapatiënten. Het is belangrijk dat wij, ondanks dat patiënten acuut binnenkomen, tóch zorg van hoge kwaliteit kunnen leveren. Dat lukt alleen met goede samenwerking tussen ketenpartners.”

Hij vervolgt: “Het zorgpad Collum Care dat wij gezamenlijk ontwikkelden voorziet daarin. Binnen dit zorgpad hebben we met de betrokken ketenpartners goede afspraken gemaakt. Alles met het doel om de patiënt zo vlot en veilig mogelijk te laten herstellen. We doen dit nu ongeveer vijf jaar en zijn er zeer tevreden over.” Desondanks is het belangrijk om altijd scherp te blijven. “Binnenkort gaan we dit programma gezamenlijk evalueren. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Op basis daarvan passen we het programma eventueel aan.”

Blik op de toekomst

Maurits wil alle patiënten binnen Rapid Recovery graag goed monitoren. “Dat is wat momenteel gebeurt. Deze klinische informatie is interessant, omdat wij zo weten welke patiënten niet binnen het standaardprotocol passen. Wanneer je dat van tevoren weet, dan kun je het zorgtraject hierop aanpassen. Dat werkt ten eerste risicoverlagend en ten tweede scheelt het stress bij de patiënt en de behandelaren. Op die manier kunnen wij onze cliënten van nog betere zorg voorzien.”

>> Klik hier om terug te keren naar alle artikelen van de nieuwsbrief