Zorggroep Groningen ondertekent ambitieverklaring Groningen Bereikbaar

06 nov 2017

Ongeveer 50 directeuren van grote werkgevers en publiekstrekkers namen op donderdag 2 november deel aan het Captain’s Breakfast dat werd georganiseerd door Groningen Bereikbaar. Namens Zorggroep Groningen was bestuurder Peter Drenth aanwezig. Alle aanwezigen ondertekenden een ambitieverklaring. Met de ondertekening van deze verklaring spreekt men de ambitie uit dat Groningen zo goed mogelijk bereikbaar blijft tijdens de grootschalige werkzaamheden aan wegen en sporen, die tussen 2017 en 2021 plaatsvinden.

Goed voorbereid op komende verkeershinder

Werkgevers hebben zich de afgelopen jaren samen met Groningen Bereikbaar voorbereid op de komende verkeershinder. Ze helpen hun medewerkers, klanten en leveranciers met diverse maatregelen de spits te mijden. Het gaat bijvoorbeeld om het informeren van hun medewerkers, klanten en leveranciers over werkzaamheden en verkeershinder. Ook nemen de werkgevers maatregelen om slim reizen en werken onder hun medewerkers te stimuleren, zoals buiten de spits reizen, de auto laten staan en de fiets, e-bike of het openbaar vervoer pakken, en vaker thuiswerken. Meer dan 80 bedrijven hebben zich aangesloten bij deze mobiliteitsaanpak van Groningen Bereikbaar. De grote onderwijsinstellingen tekenden eerder dit jaar de intentieverklaring voor het onderwijs.

Wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar, is dan ook verheugd dat zoveel bedrijven de ambitieverklaring hebben ondertekend. "Veel grote werkgevers zetten zich in voor de bereikbaarheid van de stad.

We staan hier als bestuurders volledig achter. Het is erg goed dat hier veel aandacht voor is. Het heeft niet alleen voor ons als Zorggroep Groningen een enorme impact, maar voor alle bewoners van Groningen stad en omstreken”, vertelt Peter Drenth.  “Er gaat de komende jaren veel gebeuren.
Wij informeren medewerkers, cliënten en familie hier actief over. Het is voor iedereen van belang dat we goed bereikbaar blijven. En dat iedereen goed anticipeert op de maatregelen, zodat we met elkaar zo weinig mogelijk verkeershinder gaan ondervinden.”

Lees hier het persbericht van Groningen Bereikbaar: https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/groninger-bedrijven-tekenen-voor-bereikbare-stad.