Woensdag 14 november Parkinson Café Groningen

30 okt 2018

Op woensdag 14 november is er weer een Parkinson Café. Hier kunnen mensen met de ziekte van Parkinson(isme), hun naasten en belangstellenden elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het thema van het aankomende Parkinson Café is ‘Ergotherapie’. Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen. De middag wordt geleid door Hilbrand Huizenga, behandelend ergotherapeut voor ParkinsonNet bij ErgoSpectrum Westeremden.

Woensdag 14 november van 14.00-16.00
Maartenshof Grand Café
Schaaksport 100-102
9728 PG Groningen

Entree voor het café is €2,50. Dit is inclusief koffie/thee. Aanmelden kan bij:
Thea de Haan - t.dehaan@zorggroepgroningen.nl
Miranda van Beveren - m.e.van.beveren@umcg.nl