Nieuw lid Raad van Toezicht Zorggroep Groningen

05 dec 2019

Per 1 december is mr. drs. Erik van der Laan benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie van Zorggroep Groningen. Hij volgt vertrekkend lid Huib van der Burg op. De huidige zittende leden van de Raad van Toezicht zijn de heer Bernard Arnold (voorzitter), de heer Hans Konst, mevrouw Akkelys Lukkes en mevrouw Elles Dost.

De heer Van der Laan geeft aan veel interesse te hebben in de zorgketen vanwege zijn professionele rol in het sociaal domein en zijn commissariaten. Door mantelzorgtaken is de ouderenzorg een deel van zijn leven geworden. “Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan wonen, zorg, welzijn en behandeling voor ouderen,” aldus Van der Laan.

De heer Van der Laan is gemeentesecretaris bij de Friese gemeente Achtkarspelen en algemeen directeur bij gezamenlijke organisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytjerksteradiel (8KTD). Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van twee woningcoöperaties. De huidige leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen zijn verheugd over de toetreding van de heer Van der Laan.