CarenZorgt

Voor cliënten en familie is het mogelijk gebruik te maken van cliëntportaal ‘Caren Zorgt’. Hiermee is het voor cliënten en familieleden (of andere verwanten) om op afstand (delen van) het cliëntdossier in te zien. Het portaal kan cliënten en familie helpen bij de communicatie en informatie-uitwisseling met de mensen die direct zijn betrokken bij de zorg, opdat de best mogelijke zorg kan worden geboden aan de cliënt. Dit is uiteraard alleen mogelijk wanneer de cliënt of diens vertegenwoordiger toestemming geeft voor inzage in het dossier. Caren Zorgt is in principe vrij toegankelijk, maar kan alleen met een individuele en unieke code worden gekoppeld met het cliëntdossier. Binnen Caren Zorgt is uit privacy- en veiligheidsoverwegingen slechts één beheerder met alle rechten. Deze beheerder kan natuurlijk wel andere familieleden uitnodigen om ook van Caren gebruik te maken en deel uit te maken van het netwerk rond de cliënt. Hiervoor kan de beheerder rechten toekennen (van heel basic tot alle inzagemogelijkheden). Caren Zorgt ondersteunt bij het gehele netwerk rond de cliënt.

Caren maakt een aantal zaken mogelijk. Zo is er een gedeelde cliëntagenda, biedt het portaal mogelijkheden voor rechtstreekse communicatie met de zorgaanbieder en kan op afstand het Zorgleefplan worden ingezien.

Lees hier meer over CarenZorgt.