Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om zorg en diensten te bieden die aansluiten op uw persoonlijke wensen en behoeften. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat, dat u niet tevreden bent over de door ons verleende zorg en diensten, of de wijze waarop wij u tegemoet treden.

Klachten...? Vertel het ons

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn horen wij het graag als de zorg, behandeling of bejegening anders loopt dan u had verwacht of gewenst. Het uiten van uw ongenoegen is niet alleen van belang voor uw eigen tevredenheid en welbevinden, het helpt ons ook om u en anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Behandeling van een klacht

We stellen het op prijs als u uw klacht met de betreffende medewerker bespreekt. Dat is de kortste weg. Een gesprek neemt vaak al veel ongenoegen weg. Wilt u niet met de betrokkene(n) zelf spreken, dan kunt u eerst een beroep doen op de leidinggevende. Mocht u na contact met de leidinggevende nog niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de manager of met de bestuurder van Zorggroep Groningen (Postbus 8047, 9702 KA in Groningen).

Wilt u eerst advies over hoe u het beste met uw klacht kunt omgaan, dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenopvangfunctionaris van Zorggroep Groningen (telefoonnummer 050-535 41 04). De klachtenopvangfunctionaris verwijst u door naar de verantwoordelijke persoon of naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorggroep Groningen.

Niet tevreden over de klachtafhandeling?

Wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden kunt u er voor kiezen de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg. (www.degeschillencommissiezorg.nl). Wanneer u ontevreden bent over de klachtafhandeling op het gebied van de BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen), kunt u deze indienen bij de Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen (Postbus 6008, 9702 HA Groningen).

Klachtenreglement en klachtenstroomschema

Meer informatie vindt u in het klachtenreglement Zorggroep Groningen en in het klachtenstroomschema. Dit klachtenreglement is opgesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.