Verblijf- en logeermogelijkheden partner en familie/naasten

Partnerverblijf

Komt u permanent bij Zorggroep Groningen wonen en vraagt u zich af of uw partner met u mee kan verhuizen? Dit is, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw situatie en indicatie, mogelijk bij alle locaties de bij Zorggroep Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiepunt van Zorggroep Groningen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via (050) 549 5715 of via informatiepunt@zorggroepgroningen.nl.

Logeermogelijkheid familie en naasten

Naast de zorg voor de cliënt vindt Zorggroep Groningen aandacht en begeleiding voor de familie en naasten van de cliënt belangrijk. Zij kennen de cliënt als geen ander en zijn ook voor medewerkers belangrijk voor het bieden van de juiste zorg aan de cliënt. In sommige situaties is het voor familie en naasten fijn om in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. Zorggroep Groningen biedt hiertoe in overleg overnachtingsmogelijkheden. Dit kan door middel van een extra bed op de kamer van de cliënt of in een aparte ruimte, afhankelijk van de locatie waar uw naaste verblijft. Maaltijden kunnen door familie en naasten in één van de brasserieën van Zorggroep Groningen genuttigd worden. Elke locatie beschikt over een brasserie. Over de logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt.

Logeren bij ZGG

Wanneer u thuis woont is het ook mogelijk dat u één of meer nachten bij ons komt ‘logeren’. Deze vorm van verblijf heeft als doel om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers even wat rust te gunnen. Ook kan het zijn dat uw mantelzorger(s) voor een periode op vakantie gaan. Zorggroep Groningen zal dan tijdelijk de zorg voor u van uw mantelzorgers overnemen.

Logeren bij Zorggroep Groningen is mogelijk wanneer u thuis woont met een Wlz-indicatie, maar kan ook op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Logeren valt onder de Wmo wanneer u (nog) niet beschikt over een Wlz-indicatie. Deze vorm van logeren wordt dan respijtzorg genoemd. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiepunt van Zorggroep Groningen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via (050) 549 5715 of via informatiepunt@zorggroepgroningen.nl.