Verblijf- en logeermogelijkheden partner en familie/naasten

Partnerverblijf

Komt u permanent bij Zorggroep Groningen wonen en vraagt u zich af of uw partner met u mee kan verhuizen? Dit is, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw situatie en indicatie, mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiepunt van Zorggroep Groningen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via (050) 549 5715 of via informatiepunt@zorggroepgroningen.nl.

Logeermogelijkheid familie en naasten

Naast de zorg voor onze cliënten vindt Zorggroep Groningen aandacht en begeleiding voor familie en naasten belangrijk. Als partner, kind of goede vriend kent u onze cliënt als geen ander en bent u onmisbaar voor het bieden van de juiste zorg. Soms is het fijn om even dichtbij uw naaste of geliefde te zijn. Afhankelijk van de locatie waar uw naaste verblijft, biedt Zorggroep Groningen in overleg hiertoe overnachtingsmogelijkheden. Elke locatie beschikt over een brasserie. U kunt in deze brasserie eten en drinken. Over de logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt.

Logeren bij ZGG

Wanneer u thuis woont is het ook mogelijk dat u één of meer nachten bij ons komt ‘logeren’. Deze vorm van verblijf heeft als doel om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers even wat rust te gunnen. Ook kan het zijn dat uw mantelzorger(s) voor een periode op vakantie gaan. Zorggroep Groningen zal dan tijdelijk de zorg voor u van uw mantelzorgers overnemen.

Logeren bij Zorggroep Groningen is mogelijk wanneer u thuis woont met een Wlz-indicatie, maar kan ook op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Logeren valt onder de Wmo wanneer u (nog) niet beschikt over een Wlz-indicatie. Deze vorm van logeren wordt dan respijtzorg genoemd. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiepunt van Zorggroep Groningen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via (050) 549 5715 of via informatiepunt@zorggroepgroningen.nl.