Extra services

Als u tijdelijk of permanent bij ons komt wonen, wilt u misschien gebruik maken van de extra services van Zorggroep Groningen. Dit zijn diensten die buiten uw zorgpakket vallen, zoals een telefoonabonnement of het wassen van uw kleding. Misschien wilt u een familielid laten overnachten en ontbijten. Er is veel mogelijk. We gaan graag met u in gesprek over uw wensen.

Aanvullende diensten Zorggroep Groningen

Wilt u de aanvullende diensten die wij aanbieden en de bijbehorende kosten bekijken? Lees dan onze prijslijst aanvullende diensten Zorggroep Groningen 2019.

Prijslijst aanvullende diensten Zorggroep Groningen

Verblijf- en logeermogelijkheden partner en familie/naasten

Wilt u meer weten over verblijf mogelijkheden voor uw partner als u permanent bij Zorggroep Groningen komt wonen of de logeermogelijkheden voor familie en naasten bij een tijdelijk verblijf? Klik dan hier.

Wat zijn de kosten als ik (tijdelijk) bij Zorggroep Groningen verblijf/woon?

De zorg die u ontvangt bij Zorggroep Groningen is afhankelijk van uw indicatie. Aan wonen, zorg en behandeling zijn kosten verbonden.

Verblijft u bij Zorggroep Groningen op basis van een Wlz-indicatie of vanuit de Wmo? Dan wordt het grootste gedeelte vergoed en betaalt u daarnaast u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen.

Wanneer u bij Zorggroep Groningen zorg ontvangt op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), bijvoorbeeld Geriatrische Revalidatiezorg of kortdurend verblijf op basis van de Zvw, dan wordt er geen eigen bijdrage in rekening gebracht. Wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.

Collectieve verzekeringen

Zorggroep Groningen heeft voor haar cliënten een aantal verzekeringen collectief afgesloten. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Collectieve verzekering cliënten en instelling

Collectieve verzekering cliënten en instelling Dagbehandeling/dagverzorging Maartenshof

Zorg en ondersteuning Wet langdurige zorg

Wilt u een uitleg over welke zorg en ondersteuning onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt? Lees dan de brochure Zorginstituut Nederland.

Meer weten?

Meer weten over de extra services van Zorggroep Groningen?
Neem dan gerust contact met ons op.