Ik heb hulp nodig in het huishouden

Tot 1 mei 2017 verzorgde Zorggroep Groningen huishoudelijk hulp in Veendam. Met de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel heeft Zorggroep Groningen de keuze gemaakt zich meer te richten op intramurale complexe zorg (zorg voor een combinatie van specifieke lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen binnen de muren van haar locaties).

Overname huishoudelijke hulp Zorggroep Groningen door De Nieuwe Zorg Thuis

Vanaf 1 mei 2017 heeft Zorggroep Groningen de portefeuille van de Wmo (huishoudelijke hulp) in Veendam overgedragen aan De Nieuwe Zorg Thuis. Alle zorgmedewerkers van de Wmo Zorggroep Groningen zijn overgenomen door De Nieuwe Zorg Thuis. Ook voor cliënten is continuïteit van dienstverlening gewaarborgd.

Na afstemming met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad is Zorggroep Groningen ervan overtuigd in De Nieuwe Zorg Thuis een goede overnamepartner te hebben gevonden. Ook de gemeente Veendam laat weten blij te zijn met deze keuze. Zij zien voordeel voor de continuïteit van de zorg voor de inwoners van Veendam en borging van werkgelegenheid voor de huidige medewerkers in hun regio.

De Nieuwe Zorg Thuis uit Meppel is een thuiszorgorganisatie met ruime ervaring in de huishoudelijke hulp. De zorg wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt, waarbij zelfredzaamheid en prettig wonen in de eigen leefomgeving voorop staan.