Zorggroep Groningen niet langer op ‘zwarte lijst’ van verpleeghuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

26 okt 2016

Inspectie constateert aanzienlijke verbeteringen in kwaliteit en veiligheid binnen Zorggroep Groningen
Zorggroep Groningen heeft van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een brief ontvangen met daarin het vervolg op de plaatsing van Zorggroep Groningen op de lijst van 150 hoog-risico organisaties van begin juli. Toen behoorde Zorggroep Groningen tot de categorie, waarover de Inspectie zich de meeste zorgen maakte. Hier spraken wij destijds onze verbazing over uit. In 2015 werden binnen onze organisatie tekortkomingen geconstateerd op de thema’s ‘cliëntendossier’ en ‘medicatieveiligheid’. Wij hebben een intensief leer- en verbetertraject in gang gezet. Gaandeweg bleek dat hiermee grote stappen werden gemaakt door onze medewerkers. Zo hebben we de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan onze cliënten en de borging hiervan verbeterd.

Brief van de Inspectie
In de brief van de Inspectie wordt dat beeld bevestigd. De Inspectie geeft aan dat Zorggroep Groningen goede resultaten heeft laten zien in de afgelopen periode. Daarmee worden onder andere de positieve resultaten van de inspectiebezoeken begin juni en de bezoeken in augustus bedoeld. Hieruit bleek dat Zorggroep Groningen voldeed aan alle normen van medicatieveiligheid.  Niet alleen wijzelf zagen de verbetering, maar dit werd dus ook vastgesteld en bevestigd door de Inspectie.

Nieuwe lijst
Eind oktober wordt er een nieuwe lijst gepubliceerd. Zorggroep Groningen komt opnieuw op deze lijst voor. De beoordelingen door de Inspectie in de afgelopen periode zijn uitgangspunt voor de plaatsing op de lijst. Wij zullen geplaatst worden in categorie 3. Dit heeft te maken met het feit dat wij eind oktober nog een resultaatverslag moeten aanleveren aan de Inspectie, waarin wij onze verbeteringen en resultaten beschrijven en hoe wij dat borgen.

Altijd de mens zien
Zorggroep Groningen wil ‘Altijd de mens zien’. Dit was zo en dit blijft zo. Onder druk van politiek en beeldvorming in de maatschappij moeten wij een balans vinden in onze dagelijkse zorgtaken en de wettelijke regelgeving daaromheen. Heel veel zaken gaan goed bij Zorggroep Groningen, de stappen die wij gemaakt hebben houden onze permanente aandacht. Daar zijn we trots op. Het is onze taak om niet alleen nu, maar ook in de toekomst trots te kunnen blijven.