Zorggroep Groningen A-aanbieder voor 2018

02 okt 2017

Ieder jaar koopt het zorgkantoor Menzis zorg in bij alle zorgaanbieders in de regio. Onlangs hebben wij dit inkooptraject voor 2018 met Menzis afgerond. Gedurende het inkooptraject beantwoord Zorggroep Groningen diverse vragen en moeten wij aantonen dat wij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De uitkomst van dit traject is dat Zorggroep Groningen voor de langdurige zorg  (Wlz) voor 2018 is ingedeeld als ‘A-aanbieder’. Dit is de hoogste categorie en hier zijn we trots op!

Menzis onderscheidt A-, B- en C-aanbieders. In 2017 waren we ingedeeld als B-aanbieder. Dat we nu zijn ingedeeld als A-aanbieder betekent dat we onze kwaliteit van zorg verder ontwikkeld hebben.

 

Financiële en andere gevolgen

Het A-aanbiederschap heeft tot gevolg dat we voor de geleverde zorg een hoger tarief krijgen. Hier staat ook tegenover dat we meedenken over hoe we in de regio de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en actief meewerken aan oplossingen. Door de deelname van Zorggroep Groningen aan het programma ‘Toekomstgerichte ouderenzorg in Groningen’ geven we hier onder andere invulling aan.