Werkbezoek staatssecretaris Van Rijn aan Zorggroep Groningen

15 dec 2014

Maandag 15 december bezocht staatssecretaris Van Rijn het verzorgingshuis Maartenshof van Zorggroep Groningen. Tijdens het vier uur durende bezoek ging de staatssecretaris onder meer in gesprek met cliënten over de veranderingen in de langdurige zorg en heeft hij zich verdiept in de unieke en persoonlijke kwaliteitsaanpak van Zorggroep Groningen om de zorg en ondersteuning van ouderen op een hoog peil te houden.

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daar richt het kabinetsbeleid zich ook op. Zo krijgen mensen met een lichte zorgvraag geen indicatie meer om in een verzorgingshuis te wonen. Daardoor zullen de komende tijd veel verzorgingshuizen vanwege leegstand moeten sluiten; iets wat zorgt voor veel onrust bij cliënten van verzorgingshuizen. Cliënten van verzorgingshuis Maartenshof kunnen (door een interne verhuizing) gelukkig in hun verzorgingshuis blijven wonen. Toch vond de staatssecretaris het goed om met een aantal cliënten in gesprek te gaan. De cliënten gaven aan dat ze het goed vonden dat ze in een vroeg stadium al geïnformeerd werden over de veranderingen rondom het verzorgingshuis. Dit bracht echter ook onzekerheid met zich mee. ‘Maar gelukkig was er Betsy (afdelingshoofd verzorgingshuis)’. Staatssecretaris Van Rijn zei daarop dat eigenlijk elke organisatie een ‘Betsy’ nodig heeft.

Kwaliteit van zorg

Daarnaast heeft de staatssecretaris tijdens zijn bezoek kunnen horen en ervaren hoe Zorggroep Groningen invulling geeft aan de kwaliteit van zorg aan ouderen. Margriet Hommes, bestuurder van Zorggroep Groningen, gaf uitleg over het kwaliteitsprogramma ‘van Vinken naar Vonken’. Margriet gaf aan dat het over zorg gaat die verder gaat dan het voldoen aan richtlijnen en regels. ‘Het gaat over aandacht en nabijheid, over een glimlach van een cliënt en over momenten van troost in tijden van grote nood. Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat zorgvragers echt gezien en gehoord worden in wie ze zijn en wat ze van ons nodig hebben. En over gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorgrelatie’.

De staatssecretaris bezocht ook de revalidatie-afdeling van Maartenshof. Hier wordt gewerkt aan een behandelplan om ervoor te zorgen dat cliënten zo spoedig mogelijk naar huis kunnen. Van Rijn sprak met cliënten en met twee medewerkers die onlangs de V&VN Zorgaward wonnen voor hun aanpak om bewegen te stimuleren bij geriatrische revalidatiezorg.

Marte Meo

Ten slotte maakte de staatssecretaris kennis met de methode Marte Meo die binnen Zorggroep Groningen gebruikt wordt. Zorgmedewerkers evalueren aan de hand van korte video-opnames hun contactmomenten met cliënten. Door de beelden met behulp van een opgeleide trainer professioneel te analyseren, leert de zorgverlener zelf te zien welk effect zijn of haar gedrag heeft op de cliënt en hoe hier verbetering in kan worden bereikt.

Staatssecretaris Van Rijn reageerde na afloop van het werkbezoek: ‘Ik heb in Maartenshof veel geluisterd en een paar nieuwe antwoorden gehoord op de vraag: 'Wat is nu kwaliteit? Die neem ik mee terug naar Den Haag, om te komen tot kwaliteit door de ogen van de cliënt. Want kwaliteit is een samenspel van organisatie, bestuurders, medewerkers, cliënten en verwanten’.