Verpleeghuissector werkt samen aan doorontwikkeling Kwaliteitskader

16 jun 2017

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari vastgesteld, maar daarmee is het natuurlijk niet af. Het Kwaliteitskader geeft de sector ruimte om te leren en te verbeteren en geeft daar ook de handvatten voor. Zo staan er 28 ontwikkelopdrachten voor de sector, met elk een eigen tijdspad.

De leden van de stuurgroep met vertegenwoordigers van Actiz, BTN, LOC, Patiëntenfederatie, V&VN, Verenso en ZN
De leden van de stuurgroep met vertegenwoordigers van Actiz, BTN, LOC, Patiëntenfederatie, V&VN, Verenso en ZN

Ontwikkelopdrachten

De ontwikkelopdrachten gaan over belangrijke onderwerpen onder meer over het ontwikkelen van indicatoren voor de basisveiligheid, het selecteren van erkende instrumenten om ervaringen en oordelen van cliënten te meten en het ontwikkelen van landelijke contextgebonden normen voor voldoende en vakbekwaam personeel.

Alle betrokken partijen samen

De partijen in de verpleeghuissector werken gezamenlijk aan de opdrachten van het Kwaliteitskader. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering van de ontwikkelopdrachten ligt bij de stuurgroep Kwaliteitskader, onder voorzitterschap van het Zorginstituut. In deze stuurgroep zijn de zorgaanbieders, de professionals, de cliënten en de zorgkantoren vertegenwoordigd. De stuurgroep moet als geheel akkoord gaan met de opdrachten.

Op de hoogte blijven van de voortgang

De stuurgroep heeft nu al 7 werkplannen geaccordeerd. Vijf opdrachten worden of zijn al uitgevoerd. Een overzicht van alle opdrachten in het Kwaliteitskader staat op de website van Zorginstituut Nederland.