Twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht Zorggroep Groningen

02 mei 2016

In de Raad van Toezicht van Zorggroep Groningen zijn met ingang van 1 april 2016 twee nieuwe leden benoemd. Het betreft de heren Bernard Arnold en Hans Konst. Zij volgen de twee vertrekkende leden de heer Gerrit Jan Polderman en mevrouw Herma van der Wal op. Bernard Arnold wordt voorzitter van de Raad van Toezicht, als opvolger van Gerrit Jan Polderman, van wie de tweede benoemingstermijn is verstreken. De huidige zittende leden van de Raad van Toezicht zijn mevrouw Ruth Pruim en de heren Huib van der Burg en Gerrit Hes.

Beide nieuwe leden willen graag hun bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de nieuwe koers van Zorggroep Groningen ‘Altijd de mens zien’. De focus van Zorggroep Groningen ligt hierbij op complexe intramurale zorg. De heer Arnold: “Zorggroep Groningen heeft veel kennis en expertise in huis voor complexe zorgvragen van ouderen. Het belang daarvan om die goede zorg nu en in de toekomst te blijven leveren neemt alleen maar toe. Ik ben heel blij dat ik daaraan een steentje kan bijdragen.” De heer Konst: “Zorggroep Groningen heeft de keuze gemaakt zich te richten op complexe intramurale zorg. Juist het durven kiezen voor een focus spreekt mij erg aan.” De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen zijn zeer verheugd met het aantreden van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Bernard Arnold
Bernard Arnold (1955) was van november 2014 tot december 2015 bestuurder ad interim bij Plantein. Daarvoor was hij bestuurder ad interim bij Marente (waar hij tevens voorzitter Raad van Bestuur was) en voorzitter Raad van Bestuur bij HilverZorg. De heer Arnold is ook werkzaam geweest in het publieke domein en het bedrijfsleven. De heer Arnold neemt, naast het voorzitterschap, deel aan de remuneratiecommissie van Zorggroep Groningen.

Hans Konst 
Hans Konst (1958) was van 2009 tot 2015 lid gedeputeerde staten provincie Fryslân met verschillende portefeuilles. Daarvoor was de heer Konst onder andere werkzaam als arts ouderenpsychiatrie bij Westerpoort en Flinter, coördinator behandelzaken/eerste verpleeghuisarts bij De Batting en manager medische zaken/eerste verpleeghuisarts bij Oranjeoord en Dukdalf. Hij is op dit moment werkzaam als basisarts in het verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen. De heer Konst is benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en wordt tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Groningen. Hierin volgt hij Herma van der Wal op.

De heer Arnold
De heer Arnold
De heer Konst
De heer Konst