Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg

05 jul 2016

Gisteren heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het rapport gepubliceerd inzake de 150 hoog-risico organisaties. In deze publicatie zijn de resultaten van onderzoeken gedurende de periode 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016 bij 150 verschillende verpleeghuizen verwerkt.

In dit rapport wordt ook Zorggroep Groningen genoemd. Dit komt voort uit inspectiebezoeken in januari en november 2015 aan de Lindenhof, verpleegafdeling van Bloemhof. De Inspectie was hierover niet tevreden. Bloemhof heeft echter tijdens het hertoetsbezoek van 7 juni jl. sterke verbeteringen laten zien. De resultaten van deze recente hertoetsing zijn door de Inspectie nog niet verwerkt in het gisteren gepubliceerde rapport. Wij betreuren dit ten zeerste, omdat hiermee een incompleet beeld ontstaat, en Zorggroep Groningen onterecht negatief in het nieuws komt.

Wij zijn het er niet mee eens dat Zorggroep Groningen geschaard is onder de 11 organisaties in de categorie ‘intensief vervolgtoezicht'. Het bericht om op deze wijze in het nieuws te komen komt voor ons hard aan, zeker na de zeer intensieve inspanningen om onze kwaliteit te verbeteren. Wij zijn al geruime tijd bezig om verbeteringen door te voeren in de organisatie en goed op weg om samen met onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntenraden de zorg duurzaam te verbeteren. We zijn blij om te zien dat de ingezette kwaliteitsverbetering positieve effecten heeft en dat deze ook door externe toezichthouders worden gezien!

  

Met vriendelijke groet,
Raad van Bestuur
Margriet Hommes en Peter Drenth