Presentatie onderzoek 'Beweeg mee op de PG'

24 jan 2014

Dat wetenschap niet saai hoeft te zijn werd al snel duidelijk voor alle geïnteresseerden die afgelopen donderdag de presentatie ‘Beweeg mee op de PG’ bezochten. Een initiatief van de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) van het Expertise Behandelcentrum. Alle medewerkers van de psycho-geriatrische (PG) afdelingen van Zorggroep Groningen, de centrale cliëntenraad en betrokken medewerkers van het Expertise Behandelcentrum waren uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.

In een overvolle zaal was het genieten van het dynamische pleidooi van prof. dr. Erik Scherder (klinische neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam), dat via YouTube werd afgespeeld. Op theatrale wijze wist hij de aanwezigen te boeien met onderwerpen zoals het remmende vermogen van de frontale kwab in de hersenen. De plek waar ons initiatief ligt, maar ook ons besef van ruimte en tijd. De verwarrende chaos waarmee een dementerende te maken heeft en het belang van referentiekaders. Na consumptie van de YouTube film was iedereen doordrongen van het nut dat juist dementerenden blijven bewegen. Hierdoor neemt de doorbloeding in de frontale kwab toe, waardoor betere remming plaatsvindt van onrustig en roepend gedrag.

Van Prof. naar praktijk
Vervolgens was het de beurt aan promovendus Willem Bossers (Rijksuniversiteit Groningen) om zijn resultaten van het onderzoek ‘Bewegen en dementie, de kracht van bewegen’ te delen. Belangrijkste conclusie: een schema bestaande uit wandelingen en spieroefeningen levert de meest positieve  score op, op het gebied van de dagelijkse activiteiten, stemming en sociale vaardigheden en de uiteindelijke kwaliteit van leven van een cliënt  met dementie. Meer over dit onderzoek kun je vinden via www.dementiefit.nl . Een mooie koppeling van theorie naar praktijk werd gemaakt door onze eigen woon/zorgbegeleiders Ivana Trul en Henk Nijhuis. Zij demonstreerden  eenvoudig toepasbare  bewegingsoefeningen, ondersteund door het gebruik van kleurrijke voorwerpen. Praktische tools! Deze handige ondersteuningstips worden verzameld in een boekje. De realisatie hiervan en het onderzoeken van de verdere beweegmogelijkheden ligt in handen van twee stagiaires Esmee Schotel en Esther de Vries. Deze jonge dames studeren aan de Hanzehogeschool van Groningen, vakgebied Sport en Gezondheid. Momenteel zijn ze actief op beide PG afdelingen van locatie Maartenshof van Zorggroep Groningen. Het volume van het applaus maakte duidelijk dat de presentaties door de medewerkers van Zorggroep Groningen werden gewaardeerd. Ook werden na afloop volop ideeën uitgewisseld onder het genot van een drankje.

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie
De WOC van Zorggroep Groningen bestaat officieel inmiddels 1 jaar. In 2013 heeft de commissie 31 aanvragen ontvangen, waarvan 11 zijn gehonoreerd en/of afgerond. Vorige week woensdag vond de officiële ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen RUG en de Hanzehogeschool met afgevaardigden van Bewegingswetenschappen en Hanze Gezondheidsstudies. Naar aanleiding van deze sessie en de eerste presentatie heeft het Dagblad van het Noorden een uitgebreid  artikel geplaatst met als titel ‘Student helpt ouderenzorg’. Een bevestiging van het doel van de WOC dat binnen Zorggroep Groningen theorie en praktijk elkaar prima kunnen ontmoeten, om uiteindelijk te komen tot nog betere zorgverlening.

Wil je meer weten over de presentatie of de WOC in het algemeen? Neem dan contact op met de fysiotherapeuten Maarten Westmaas (M.Westmaas@zorggroepgroningen.nl) of Nicolien Ottens (N.Ottens@zorggroepgroningen.nl).

NB Iedereen die de gastenlijst heeft getekend ontvangt, wanneer dit van toepassing is, zijn/haar vrije punt. De verwerking hiervan wordt geregeld door onze collega Desiree Korteweg, Coördinator Opleidingen.